Till innehåll på sidan

BIS-derivat

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Resultatet av undersökningen används för rapportering till Bank for International Settlements (BIS). Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål. Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Instruktioner

Tidsplan

Rapportering avseende sista december ska lämnas till SCB senast närmast följande bankdag efter 14 februari, och rapportering avseende sista juni ska sändas in senast närmast följande bankdag efter 14 augusti.

Senaste datum för inlämnande av BIS-derivat under 2018:

Referensperiod Datum
December 15/2
Juni 15/8

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering sker av Bank for International Settlements (BIS).

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2014:2) (pdf) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 §, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller även hos SCB i dess verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, enligt 30 kap. 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förordningen om europeisk statistik (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr (223/2009).

Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik (English) (pdf)

Kontakta oss

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bisderivat