Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen It-användning i företag genomförs årligen på uppdrag av Sveriges regering och Eurostat.

Syftet är att mäta och belysa användningen av it (informationsteknik) i svenska företag. Till det räknas bland annat användning av datorer, internet och olika it-lösningar.

Undersökningen är gemensam för alla EU-länder och ger beslutsfattare i Sverige och EU möjlighet att följa och främja it-utvecklingen.

I Sverige används de insamlade uppgifterna bland annat av Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Svenskt Näringsliv och forskare.

Instruktioner

Förutom dator- och internetanvändning handlar frågorna även om sociala medier, elektronisk handel och andra it-relaterade områden.

  • Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2018 och resterande frågor utifrån 2017.
  • Lämnade uppgifter ska endast avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer står på blanketten.
  • It-verksamhet som utförts på uppdrag ska inte redovisas. Svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.
  • För företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Observera att undersökningen ska besvaras även om företaget inte använt it, då alla svar är viktiga för undersökningens kvalitet.

Tidsplan

Sista svarsdag för undersökningen är 20 april 2018.

Kontakta oss om ni behöver anstånd eller har några frågor.

Vanliga frågor

Har vi möjlighet att få anstånd?

Ja, kontakta oss via itanvandning@scb.se eller på 010-479 62 30. Tänk på att ange företagets organisationsnummer.

Vi använder ingen it, eller gör det i obefintlig omfattning. Måste vi ändå svara?

Ja, eftersom undersökningen mäter den genomsnittliga it-användningen bland svenska företag är alla svar viktiga, även från företag som inte använder it.

Vilka uppgifter avses om företaget ingår i en koncern?

Svaret ska endast avse det enskilda företaget, dvs. den juridiska enhet vars namn och organisationsnummer står på blanketten. Det innebär att företag som ingår i en koncern bestående av flera juridiska enheter endast ska svara för den juridiska enhet som undersökningen är adresserad till (förutsatt att SCB inte meddelat annat).

Ska it-verksamhet som utförts på uppdrag redovisas?

Nej, svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.

Ska svaren avse verksamhet i utlandet?

Nej, för företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Vilken tidsperiod avser uppgifterna?

Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2018 och resterande frågor utifrån 2017.

Finns blanketten på engelska?

Ja, det finns en engelsk pappersblankett. Se svaret på nästa fråga.

Går det att svara via pappersblankett?

Ja, om du kontaktar oss skickar vi ut en pappersblankett. Uppge företagets organisationsnummer, vilken adress blanketten ska skickas till och om den ska vara på svenska eller engelska.

Kan jag ändra inskickade uppgifter?

Ja, du kan logga in i webblanketten igen för att ändra eller lägga till uppgifter. Tänk på dock på att du måste klicka på ”Skicka in” i slutet av blanketten när du är färdig.

Har du svarat på pappersblankett och vill ändra lämnade uppgifter kontaktar du SCB.

Är undersökningen obligatorisk?

Det beror på hur många anställda företaget hade i februari 2018.

Om det var minst 10 anställda i februari 2018 gäller uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken eftersom undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Om det var högst 9 anställda i februari 2018 är undersökningen frivillig.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras i november 2018 på SCB:s webbplats. Där finns också resultat från tidigare års undersökningar tillgängliga.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller med undantag för frågor märkta ”frivillig uppgift” enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2018:18). Frågorna 43-48 är frivilliga att besvara.

Lämnade uppgifter skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8§ i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas på aggregerad nivå vilket betyder att inga enskilda företag kommer att kunna identifieras.

Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) enligt förordningen (1982:668).

Uppgiftsskyldighet enligt ovan gäller inte om företaget hade högst 9 anställda i februari 2018.

Kontakta oss

Vardagar:
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/it-foretag