Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Välkommen till Statistiska centralbyråns uppgiftslämnarsida för It-användning i företag. Här hittar du information om undersökningen och kan lämna dina uppgifter elektroniskt.

Resultaten används för att framställa svensk officiell statistik som utgör underlaget för beslutsfattande inom Sverige och EU, debatt och forskning. Undersökningen baseras på ett urval av ca. 8 800 företag. Bland företagsenheter med 10-199 anställda dras ett slumpmässigt urval medan samtliga företagsenheter med minst 200 anställda totalundersöks. Urvalet har dragits med hjälp av statistiska metoder.

Instruktioner

En del av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2023. Resterande frågor besvaras utifrån 2022.

Observera att lämnade uppgifter endast ska avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer som står på blanketten.

It-verksamhet som utförts på uppdrag ska inte redovisas utan svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.

För företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Vilka frågor ingår i webblanketten?

För att få en överblick kan du klicka på länken nedan.

Enkät 522-1 (pdf)

Tidsplan

Sista svarsdag för undersökningen är 23 mars 2023.

Kontakta oss om ni behöver anstånd eller har några frågor.

Vanliga frågor

Har vi möjlighet att få anstånd?

Ja, kontakta oss via itanvandning@scb.se eller på 010-479 60 65. Tänk på att ange företagets organisationsnummer.

Vi använder ingen it, eller gör det i obefintlig omfattning. Måste vi svara?

Ja, eftersom undersökningen mäter den genomsnittliga it-användningen bland svenska företag är alla svar viktiga, även från företag som inte använder it.

Vilka uppgifter avses om företaget ingår i en koncern?

Svaret ska endast avse det enskilda företaget, det vill säga den juridiska enhet vars namn och organisationsnummer står på blanketten. Det innebär att företag som ingår i en koncern bestående av flera juridiska enheter endast ska svara för den juridiska enhet som undersökningen är adresserad till (förutsatt att SCB inte meddelat annat).

Ska it-verksamhet som utförts på uppdrag redovisas?

Nej, svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.

Ska svaren avse verksamhet i utlandet?

Nej, för företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Vilken tidsperiod avser uppgifterna?

Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2023 och resterande frågor utifrån 2022.

Finns blanketten på engelska?

Ja, det finns en engelsk blankett. Sidan är anpassad även för engelsktalande. Se första sidan.

Går det att svara via pappersblankett?

Nej, dock går det att ladda ner en pdf version som man kan sedan returnera via e-mail.

Kan jag ändra inskickade uppgifter?

Ja, du kan logga in i webblanketten igen för att ändra eller lägga till uppgifter. Tänk på dock på att du måste klicka på ”Skicka in” i slutet av blanketten när du är färdig.

Har du svarat på pappersblankett och vill ändra lämnade uppgifter kontaktar du SCB.

Är undersökningen obligatorisk?

Uppgiftsskyldighet gäller för alla företag i Sverige enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken eftersom undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras i november 2023 på SCB:s webbplats. Där finns också resultat från tidigare års undersökningar tillgängliga.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:30).

Lämnade uppgifter skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8§ i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas på aggregerad nivå vilket betyder att inga enskilda företag kommer att kunna identifieras.

Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) enligt förordningen (1982:668) och Regelrådet.

See also

This page is available in English. Click on “In English” above.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/it-foretag