Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

It-användning i företag är en urvalsundersökning som genomförs årligen och som avser att mäta och belysa användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i svenska företag.

Uppgifterna används för att framställa svensk officiell statistik som utgör underlaget för beslutsfattande inom Sverige och EU, debatt och forskning. Av den anledningen är alla svar betydelsefulla och undersökningen ska besvaras även om företaget inte använt it, då även dessa svar är viktiga för statistiken.

Vilka frågor ställer vi?

Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2019 och resterande frågor utifrån 2018.

Frågorna i enkäten är uppdelade i olika moduler som handlar om:

 • It-specialister och it-kunskaper
 • Tillgång till och användning av internet
  – Fasta bredbandsanslutningar
  – Mobila bredbandsanslutningar
  – Användning av webbplats
  – Användning av sociala medier
 • Informationsdelning inom företaget
 • It-säkerhet och informationssäkerhet
  – Åtgärder för informationssäkerhet och it-säkerhet
  – Händelser kopplade till it-drift eller it-säkerhet
 • E-handel
  – Beställningar eller bokningar som placerades på en webbplats eller app
  – Beställningar företaget tog emot via affärssystem i format som EDI, XML eller liknande
 • It och miljö

Instruktioner

Observera att lämnade uppgifter endast ska avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer som står på blanketten. It-verksamhet som utförts på uppdrag ska inte redovisas utan svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.

För företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Tidsplan

Sista svarsdag för undersökningen är 17 april 2019.

Kontakta oss om ni behöver anstånd eller har några frågor.

Vanliga frågor

Har vi möjlighet att få anstånd?

Ja, kontakta oss via itanvandning@scb.se eller på 010-479 60 65. Tänk på att ange företagets organisationsnummer.

Vi använder ingen it, eller gör det i obefintlig omfattning. Måste vi ändå svara?

Ja, eftersom undersökningen mäter den genomsnittliga it-användningen bland svenska företag är alla svar viktiga, även från företag som inte använder it.

Vilka uppgifter avses om företaget ingår i en koncern?

Svaret ska endast avse det enskilda företaget, det vill säga den juridiska enhet vars namn och organisationsnummer står på blanketten. Det innebär att företag som ingår i en koncern bestående av flera juridiska enheter endast ska svara för den juridiska enhet som undersökningen är adresserad till (förutsatt att SCB inte meddelat annat).

Ska it-verksamhet som utförts på uppdrag redovisas?

Nej, svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.

Ska svaren avse verksamhet i utlandet?

Nej, för företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Vilken tidsperiod avser uppgifterna?

Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2019 och resterande frågor utifrån 2018.

Kan jag ändra inskickade uppgifter?

Ja, du kan logga in i webblanketten igen för att ändra eller lägga till uppgifter. Tänk på dock på att du måste klicka på ”Skicka in” i slutet av blanketten när du är färdig.

Har du svarat på pappersblankett och vill ändra lämnade uppgifter kontaktar du SCB.

Är undersökningen obligatorisk?

Uppgiftsskyldighet gäller för alla företag i Sverige enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken eftersom undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras i november 2019 på SCB:s webbplats. Där finns också resultat från tidigare års undersökningar tillgängliga.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:7).

Lämnade uppgifter skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8§ i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas på aggregerad nivå vilket betyder att inga enskilda företag kommer att kunna identifieras.

Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) enligt förordningen (1982:668) och Regelrådet.

See also

This page is available in English. Click on “In English” above.

Kontakta oss

Vardagar
08:00–16:30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/it-foretag