Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Prisindex i producent- och importled (PPI) avser att månadsvis mäta den genomsnittliga prisutvecklingen för olika produkter. Priserna mäts i det första försäljningsledet då produkterna levereras från svenska producenter, respektive första inköpsledet då produkterna kommer in i Sverige.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande drygt 2 000 företag. Cirka 5 000 priser samlas in per månad med uppdelning på svenska marknaden, exportmarknaden samt importmarknaden.

Med några undantag täcker undersökningen produkter från jord- och skogsbruk, fiske, mineralutvinning, tillverkningsindustri, el, gas, värme- och vattenförsörjning, samt avfallshantering och sanering.

Statistiken används huvudsakligen för:

 • omräkning av nominella belopp till belopp i fasta priser i nationalräkenskaperna, utrikeshandel med varor och annan ekonomisk statistik
 • ekonomisk analys, bland annat som underlag för ekonomisk-politiska beslut av Riksbanken, Konjunkturinstitutet med flera
 • prisreglering i långsiktiga avtal.

Instruktioner

 • Priset som eftersöks är priset i det första försäljningsledet, då produkterna levereras från svenska producenter respektive första inköpsledet då produkterna kommer in i Sverige. Det angivna priset ska vara exklusive varuskatter och moms.
 • Produkten ska vara representativ för ert företag inom angivet statistiskt nummer (KN).
 • Priset ska vara faktiskt transaktionspris och avse månadens leveranser, samt anges enligt gällande leveransvillkor inklusive eventuella rabatter.
 • Det är viktigt att de priser som rapporteras avser produkter och transaktioner som är jämförbara över tid, från månad till månad.
 • Är det vanligt med stora prisförändringar under loppet av en månad bör istället ett genomsnittspris för månaden rapporteras.
 • Är produkten inte längre aktuell eller representativ för den aktuella produktgruppen (statistiskt nummer, KN), så ska den bytas ut till en ny.
 • Har det tillfälligtvis inte skett någon försäljning under månaden, markeras ”transaktion saknas”.
 • Uppgifterna kan rapporteras i valfri valuta. Priser som rapporteras i utländsk valuta räknas om till svenska kronor.

Tidsplan

Priset ska rapporteras under perioden 1:a – 10:e varje månad och lämnas via webben. Länk finns högre upp på denna sida.

Vanliga frågor

Hur loggar jag in?

För att kunna lämna dina uppgifter elektroniskt behöver du först logga in. Inloggningsuppgifter skickas ut i början av varje månad med e-post, glöm därför inte bort att uppge en korrekt e-postadress!

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

E-posta oss på ppi@scb.se. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Vad gör jag om jag inte hinner rapportera innan sista svarsdatum?

Det går att ansöka om anstånd för att förlänga svarstiden en kortare tid. Observera dock att eftersom det här är en månadsundersökning kan svarsperioden endast förlängas med några dagar då beräkning och publicering görs löpande för varje månad.

Vi behöver byta kontaktperson, hur gör vi?

Ni loggar in i blanketten och ändrar kontaktpersonsuppgifterna till aktuell kontaktperson, då går detta in automatiskt i vårt system.

Priset på vår produkt ändras sällan, kan vi lämna samma pris för flera månader?

Om priset kommer vara detsamma under en tid går det bra att lämna förtida pris för månader framåt. Kontakta oss på ppi@scb.se så lägger vi in det åt er.

Produkten vi rapporterat pris på är inte aktuell/representativ för oss längre, vad gör vi då?

Byt ut produkten till en annan inom samma produktgrupp (KN-nummer). Ange då förutom rapportmånadens pris, om möjligt även också vad som eventuellt skiljer produkterna åt. Detta kan göras i webblanketten eller så kan ni mejla oss så hjälper vi er med detta.

Jag behöver ändra på mina uppgifter då de inte blev korrekta, hur gör jag?

När uppgifterna överförts till SCB är de låsta. Om du vill ändra/komplettera uppgifterna är det enklast att mejla oss så hjälper vi dig att korrigera uppgifterna.

Måste företaget delta i undersökningen?

Ja. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Det innebär att det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB.

Hur länge ska företaget vara med i undersökningen?

Urvalet dras varje år men bara en del av urvalet uppdateras årligen vilket innebär att ett objekt kan delta några år innan det roteras ut. Tanken är att behålla en viss kontinuitet och jämförbarhet i undersökningen samtidigt som uppgiftslämnarbördan sprids över tiden.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering sker omkring den 25:e i varje månad.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken vilket innebär att det är obligatoriskt att delta.

De lämnade uppgifterna skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att resultaten endast redovisas på aggregerad nivå vilket betyder att det inte är möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

E-post
ppi@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ppi