Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Nästa publicering: 2021-12-22

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader (HMPI, EXPI, IMPI, PPI, ITPI och TPI) och produktgrupper. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Producentprisindex

116,0

Index 2020=100

Referenstid: oktober 2021

16,8 %

jämfört med samma period föregående år

Importprisindex

115,5

Index 2020=100

Referenstid: oktober 2021

17,5 %

jämfört med samma period föregående år

Exportprisindex

115,9

Index 2020=100

Referenstid: oktober 2021

17,1 %

jämfört med samma period föregående år

Hemmamarknadsprisindex

116,2

Index 2020=100

Referenstid: oktober 2021

16,8 %

jämfört med samma period föregående år

Prisindex för inhemsk tillgång

115,8

Index 2020=100

Referenstid: oktober 2021

17,1 %

jämfört med samma period föregående år

Tjänsteprisindex

103,4

Index 2020=100

Referenstid: kvartal 3 2021

3,2 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Prisindex i producent- och importled, oktober 2021

2021-11-25

Producentprisindex steg med 0,1 procent från september till oktober. På exportmarknaden steg priserna med 0,2 procent och på importmarknaden med 2,6 procent. Priserna på hemmamarknaden var oförändrade. Årstakten för producentprisindex var 16,8 procent i oktober (17,2 procent i september).

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0301