Till innehåll på sidan

Förteckning över svenska och utländska finansiella institut

Nedan finns information om svenska och utländska finansiella institut.

Riksbanken publicerar en lista över alla svenska monetära finansinstitut (MFI). Den finns tillgänglig här: Svenska MFI-listan

ECB publicerar information om MFI inom EU. Informationen finns tillgänglig här: MFI-listor, EU. Spara ner textfilen från ECB:s webbplats på datorn, och öppna den sedan via Excel så blir innehållet lättare att läsa (klicka Nästa, Nästa och Slutför).

Svenska värdepapperiseringsinstitut (FVC) har sektorkod 125100. För information om vilka institut som klassas som FVC vänligen använd SCB:s tjänst Motpartsklassificering av kundregister 

ECB tillhandahåller listor över FVC i EU-länderna. Informationen finns tillgänglig här: Värdepapperiseringsinstitut (FVC), EU

Investeringsfonder, EU

ESMA:s webbplats (pdf) 
Lista över europeiska centrala motparter. Central counterparties (CCP).