Till innehåll på sidan

Motpartsklassificering av kundregister

SCB:s allmänna företagsregister tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för er att anropa registret direkt via ett API. Genom denna tjänst kan ni enkelt få information om era kunder när ni önskar.

Vi ser helst att ni löpande uppdaterar era kundregister inför varje rapporteringstillfälle så att ni exempelvis kan urskilja företagarhushåll från övriga hushåll i era kundregister.

SCB erbjuder denna tjänst gratis till er, detta då ni är ålagda att lämna uppgifter om bland annat sektortillhörighet till SCB. Variablerna som finns tillgängliga för er utan kostnad finns presenterade nedan.

Om ni är intresserade av fler variabler som exempelvis storleksklass eller kontaktuppgifter kan dessa beställas hos SCB:s Allmänna företagsregister mot en avgift. 

Att komma igång med API:et

När ni meddelar SCB:s allmänna företagsregister att ni vill börja använda API:et kommer mer detaljerad teknisk information att skickas till er. Nedan beskrivs några övergripande punkter om hur processen går till.

Ni kommer att få ett certifikat som ska installeras hos er. I namnet på certifikatet finns ett API-Id enligt formatet Annnnn som ni använder i er kommunikation med SCB. Ett lösenord skickas ut till er i ett separat mail. Certifikatet installeras på följande sätt:

  • För att importera (installera) certifikatet, dubbelklicka på den medskickade .pfx-filen (certifikatet). Guiden ”Importera certifikat” startar därmed. Förvalda alternativ ska fungera utmärkt.
  • I det första steget ska ”plats” väljas.
  • I det andra steget ska aktuell ”fil” som ska importeras väljas.
  • I det tredje steget ska ”lösenordet” som hänger ihop med just detta certifikat anges. Lösenordet har skickats i ett separat mail till er.
  • I det fjärde steget ska ”certifikatarkiv” anges.
  • I det femte steget visas en sammanfattning av era val. Här väljer ni också att avbryta importen eller att slutföra den.
  • I det sjätte och sista steget visas om installationen lyckades eller inte. Certifikatet skall nu vara klart att användas.

Certifikatet är giltigt i högst två år, sedan byts det ut och ett nytt certifikat med tillhörande lösenord skickas ut från SCB.

Ni kommer att ha tillgång till en hjälpsida så att ni enkelt kan komma igång med API:et. Den innehåller bland annat exempel på det anrop ni kan göra.

Det finns ett antal bra applikationer att använda som hjälp vid utvecklingen av er egen applikation. Ett exempel är Postman. Notera att Postman finns att hämta hem som gratisversion och att en äldre version som stödjer .pfx måste användas, SCB:s utvecklare har använt plugin-versionen 5.5.4 av Postman.

Genom att anropa API:et kommer ni att få tillbaka information om företagen i en komprimerad textfil. Postbeskrivningen nedan omfattar samtliga variabler som levereras kostnadsfritt.

Postbeskrivning

Kolumnnamn Beskrivning Fast längd
(om värde)
Maxlängd
(om värde)
Identiteter för företaget      
PeOrgNr Person- eller organisationsnummer 12  
OrgNr Person- eller organisationsnummer 10  
Företagsinformation      
Företagsnamn Företagets namn   256
Sektor, kod Sektortillhörighet, kod 6  
Sektor Sektortillhörighet, text   255
Bransch_1, kod Företagets huvudbransch, kod utan punkt 5  
Bransch_1P, kod Företagets huvudbransch, kod med punkt 6  
Bransch_1 Företagets huvudbransch, text   255
Ägarkategori, kod Ägarkategori, kod 2  
Ägarkategori Ägarkategori, text   255
Juridisk form, kod Juridisk form, kod 2  
Juridisk form Juridisk form, text   255

Kontakt

För att få komma igång med tjänsten är ni välkomna att kontakta SCB:s allmänna företagsregister.

För tekniska frågor angående tjänsten:

E-post: scbforetag@scb.se
Telefon: 010-479 65 80