Till innehåll på sidan

Inkvarteringsstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

En gång per månad samlar SCB in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning.

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket.

Instruktioner

Tidsplan

Missiv skickas ut i december inför kommande undersökningsår.

Månadsblankett skickas in senast den 5:e efterföljande månad.

Säsongsblankett (gäller endast camping) skickas ut två gånger per år. Sommarsäsongsblanketten skickas ut i april och vintersäsongsblanketten skickas ut i augusti.

Vanliga frågor

Varför är det viktigt att vi svarar?

Inkvarteringsstatistiken är flitigt efterfrågad. Exempel på användningsområden är att planera och utvärdera turistsatsningar. Eftersom detta även görs på lokal nivå är det viktigt att vi får svar från både stora och små anläggningar i alla regioner och delar av landet.

Hur lämnar vi uppgifter med textfil från vårt bokningssystem?

För att kunna rapportera via textfil krävs det att er bokningssystemleverantör har utvecklat denna funktion. En strukturerad textfil ska då kunna exporteras och sparas lokalt på er dator. Kontakta er leverantör om ni är osäkra på om denna funktion finns. Under avsnittet ”Dokument” hittar ni textfilsspecifikationerna för respektive anläggningstyp.

Hur gör vi för att lämna uppgifter med textfil från vårt bokningssystem?

Logga in, klicka på aktuell period, bifoga er textfil och skicka in blanketten.

Ett felmeddelande dyker upp när jag bifogat en textfil – hur kommer jag vidare?

Om en kontrollista dykt upp när en textfil bifogats så tyder det på att bokningar i bokningssystemet inte registrerats på korrekt sätt. Det bästa är att korrigera bokningen i bokningssystemet och ta ut en ny textfil. Det går även att göra korrigeringen i textfilen och bifoga den igen.

Varför kan vi inte rapportera allt på ett SCBid?

Inkvarteringsstatistiken publiceras per anläggningstyp och anläggningar med olika typer av boende delas därför upp på flera SCBid:n. Anläggningstyperna är hotell, vandrarhem, stugbyar, campingar och förmedling av privata stugor och lägenheter.

Hur ändrar vi våra registeruppgifter?

Logga in och besvara blanketten Kontaktuppgifter, kapacitet och öppethållande.

Är det viktigt att hemlandsbeteckningen fylls i korrekt?

Ja, hemlandsbeteckningen är en viktig variabel inom inkvarteringsstatistiken. Oavsett om ni använder ett bokningssystem eller sköter bokningar på annat sätt var så noga ni kan med registreringen av denna uppgift.

Vad är skillnaden på öppet utan beläggning och stängt?

Stängt ger en disponibel kapacitet på 0 medan öppet utan beläggning har den normala disponibla kapaciteten.

Vi säljer paket – hur redovisar vi logiintäkten?

Inkvarteringsstatistiken är endast intresserad av intäkten för övernattningen. Om tilläggspaket sålts för ett rum, uppskatta intäkten för login.

Ska asylboende, socialtjänst, ägarbokningar eller personal redovisas?

Nej, endast besökande gäster med affärs- eller fritidssyfte ska redovisas. Exempelvis ska inte rum/stugor/tomter eller bäddar som har använts till asylboende, personalboende, socialtjänsten eller liknande ingå.

Vi har inte haft några gäster – måste vi rapportera?

Ja, både öppet utan beläggning och stängt ska rapporteras.

Vi driver inte anläggningen längre – hur gör vi?

Kontakta oss via e-post inkvartering@scb.se och uppge ert SCBid och anläggningens namn.

Var hittar vi våra inloggningsuppgifter?

Kontakta oss via e-post inkvartering@scb.se och uppge ert SCBid och anläggningens namn.

Kan vi ändra redan inrapporterade uppgifter?

Ja, kontakta oss via e-post inkvartering@scb.se och uppge ert SCBid och anläggningens namn.

Måste vi delta i undersökningen?

Ja, Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning och omfattar samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst fem rum eller nio bäddar, alla stugbyar med minst fem stugor eller 20 bäddar samt alla campinganläggningar, STF-anslutna anläggningar och kommersiella förmedlare av privata stugor och lägenheter.

Får vi ersättning för att lämna uppgifter?

Nej, uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtverkets föreskrift (TVFS 2017:1). Uppgiftsskyldighet regleras även enligt särskilt avtal mellan STF och respektive STF-ansluten anläggning. 

Ta del av den färdiga statistiken

Inkvarteringsstatistiken publiceras från och med den 4 februari 2022 i statistikportalen på Tillväxtverkets webbplats.

Inkvarteringsstatistik 

Preliminära månadsresultat publiceras cirka 4 veckor efter mätmånades slut. Slutlig statistik publiceras i början av april efterföljande år. Det slutliga helårsresultatet publiceras i april påföljande år. Publiceringsplanen finns tillgänglig via Publiceringskalendern på SCB:s webbplats samt på Tillväxtverkets sida för Inkvarteringsstatistik.

Publiceringskalendern 

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtverkets föreskrift (TVFS 2017:1). Uppgiftsskyldighet regleras även enligt särskilt avtal mellan STF och respektive STF-ansluten anläggning.

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Det innebär bl.a. att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Information

Ibland kan det ta upp till en minut eller mer innan du loggas in så avvakta om du inte kommer in direkt.

Om du får felmeddelande och inte kommer in så hör av dig till oss.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
E-post
inkvartering@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/inkvartering