Till innehåll på sidan

Inkvarteringsstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

En gång per månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen.

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket.

Instruktioner

Efterfrågade uppgifter lämnas via textfil, webblankett eller pappersblankett. Det går utan problem att byta eller växla rapporteringssätt. Har du några frågor om hur du enklast lämnar uppgifter eller vill byta rapporteringssätt kontakta SCB.

Textfil

Det mest tidseffektiva rapporteringsalternativet är uttag av textfiler från ditt bokningssystem. Hör efter med er bokningsleverantör om de har utvecklat denna möjlighet.

Webblankett

Uppgifter som rapporteras via vår webblankett ger möjlighet till en bra överblick då rapporteringen avslutas med en sammanställning. Det går också att se tidigare inlämnade uppgifter som lämnats via webblanketten. 

Logga in ovan för att komma till blanketten. Kontakta SCB om ni saknar era inloggningsuppgifter.

Pappersblankett

Utskick av pappersblankett för nästkommande månad sker i slutet av varje månad. För att skicka in blanketten använd det svarskuvert som medföljer. Nedan finns länkar till de pappersblanketter som skickas ut.

Månadsblankett– Camping (pdf)

Arbetsblad - Camping (pdf)

Månadsblankett – Hotell och Vandrarhem (ej STF) (pdf)

Månadsblankett – SoL (pdf)

Månadsblankett – STF anläggningar (pdf)

Månadsblankett– Stugby (pdf)

 

Information till campinganläggningar

Utöver månadsinsamlingen samlar SCB in uppgifter om säsongsabonnemang två gånger per år. Sommarsäsongsabonnemang samlas in under våren och vintersäsongsabonnemang under hösten.

I dagsläget redovisas säsongsabonnemangen via en pappersblankett som skickas ut separat från månadsrapporten.  Säsongsabonnemang går även att rapportera via textfil. Säsongsbokningar som redovisas via textfil inkommer till SCB först då de har blivit utcheckade i bokningssystemet.

Säsongsblankett för campingar (pdf)

Information till systemleverantörer

För rapportering av statistiken avseende maj 2018 och framåt sker förändringar för camping och vandrarhem. Observera även att i samband med denna förändring kommer textfilsformatet för camping att övergå från fasta fältlängder till semikolonseparerade filer. Filformatet för vandrarhem är oförändrat.

Giltiga textfilsspecifikationer för inkvarteringsstatistiken (från statistiken för maj 2018):

 Dokument

Landkoder och land (xlsx)

Tidsplan

Sista insändningsdag är den 5:e varje månad. Det är viktigt att ni svarar även om anläggningen inte har haft någon beläggning.

Vanliga frågor

Förtryckta uppgifter på blanketten om kontaktperson, organisations­nummer, kapacitet, m.m. stämmer inte – hur gör vi?

Meddela gärna oss om ägarbyte och nya kontaktuppgifter via e-post eller telefon.

Vi har ett bokningssystem som vi vill utnyttja för rapportering till SCB – hur gör vi?

Då finns det möjlighet att skicka in övernattningsrapporten via en strukturerad textfil. Denna rapporteringstyp är det minst tidskrävande alternativet och kan göras helt automatiskt varje månad.

Många av de bokningssystemleverantörer som finns på marknaden idag har utvecklat denna rutin för sina kunder. Hör efter med din bokningssystemleverantör om funktionen redan finns, i annat fall kan de kontakta oss för en så kallad kravspecifikation.

Vi har haft noll beläggning – måste vi skicka in månadsrapporten?

Ja, noll beläggning ska rapporteras.

Hur beräknar man antalet ankomster (nyinkomna) och antalet gästnätter (övernattningar)?

Exempel: Fyra personer som övernattat i sju nätter ger 28 övernattningar och fyra ankomster.

Antalet övernattade gäster och belagda rum (stugor) fylls i per dag.

Vi har skickat in felaktiga uppgifter – vad gör vi?

Vi kan låsa upp dina uppgifter när du har skickat in dem till SCB, vilket innebär att du då kan gå in och ändra dem, och skicka in rapporten på nytt. Kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig med detta.

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter – vad gör jag?

Kontakta oss via e-post eller telefon och tala om vilken anläggning det gäller. Uppge anläggningsnamn, företagsnamn och organisationsnummer.

Hur kommer det sig att mitt företaget ingår i undersökningen?

Samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst fem rum eller nio bäddar, alla stugbyar med minst fem stugor eller 20 bäddar samt alla campinganläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet är med i undersökningen.

Kan vi köpa oss fria från undersökningen?

Nej, ett företag kan inte köpa sig fri från undersökningen. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtverkets föreskrift (TVFS 2017:1).

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej, ett företag kan inte få betalt för att lämna uppgifter. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtverkets föreskrift (TVFS 2017:1).

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering sker via Statistikdatabasen på SCB:s webbplats under ämnesområdet Näringsverksamhet.

Preliminära månadsresultat publiceras cirka fyra veckor efter mätmånadens slut. Det slutliga helårsresultatet publiceras i april påföljande år.

SCB erbjuder nyhetsbrev för inkvarteringsstatistiken. Är ni intresserade att få detta skicka e-post till inkvartering@scb.se.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtverkets föreskrift (TVFS 2017:1).

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Det innebär bl.a. att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Aktuellt

Förändringar för camping och vandrarhem

Som en konsekvens av Till­växt­verkets nya föreskrift, TVFS 2017:1, gäller följande föränd­ringar för rapport­eringen av statistiken avseende maj med sista svarsdatum den 5:e juni 2018:

  • Campingar ska lämna uppgifter om logi­intäkt fördelat på tomter, stugor och övrigt boende.
  • Vandrarhem ska lämna uppgifter om antal belagda och disponibla rum per dag samt målgrupps­fördelning.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/inkvartering