Till innehåll på sidan

Inkvarteringsstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-02

Statistiken visar gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtverket

Inkvarteringsstatistiken publiceras på Tillväxtverkets webbplats

Från och med 4 februari 2022 flyttade publiceringen av inkvarteringsstatistiken från statistikdatabasen på SCB till en ny statistikportal på Tillväxtverkets webbplats. Sista publicering i statistikdatabasen skedde den 6 april och avsåg slutlig statistik för 2021.

Tillväxtverket—inkvarteringsstatistik 

Hantering av mätproblem i Inkvarteringsstatistiken relaterade till Coronapandemin

I och med spridningen av covid-19 har möjligheten till resande och boende i och till Sverige påverkats. Samtliga anläggningstyper inom ramen för inkvarteringsstatistiken visar på en förändrad beläggning. Campingverksamheten har påverkats på så sätt att utländska säsongscampare (längre bokningar, säsongsvis) inte haft möjlighet att utnyttja sina säsongsplatser på samma sätt som tidigare säsonger. Därmed har beräkningsmodellen för att skatta dessa gästnätter tillfälligt anpassats till rådande situation under perioden april 2020 till och med april 2022.

För mer information om hur Coronapandemin hanteras inom ramen för inkvarteringsstatistiken se avsnitt 2.2.4 och 2.2.6 i den senaste versionen av Kvalitetsdeklarationen.

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv1701