Till innehåll på sidan

Innovation i offentlig sektor

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen Innovation i offentlig sektor mäter innovation och innovationsaktiviteter i kommuner, regioner, statliga myndigheter genom ett urval av arbetsställen i offentlig verksamhet.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Vinnova i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Detta är andra gången som undersökningen genomförs av SCB. Senaste omgången avsåg undersökningen referensperioden 2019–2020.

Instruktioner

Frågorna i enkäten avser perioden 2021–2022 om inget annat anges.

Endast kommun- och regionkontor och statliga myndigheters huvudkontor får besvara avsnitt 1. Lämnade uppgifter i detta avsnitt ska endast avse den organisation vars namn och organisationsnummer står i brevet.

Samtliga arbetsställen får besvara avsnitt 2–4. Lämnade uppgifter i dessa avsnitt ska endast avse den arbetsplats vars namn och CFAR-nummer står i brevet.

Undersökningen är frivillig men er medverkan är mycket betydelsefull. Era uppgifter bidrar till undersökningens tillförlitlighet och kan inte ersättas av någon annans. Vi är därför mycket tacksamma om ni tar er tid att medverka.

Tidsplan

Sista svarsdatum är 4 maj 2023.

Vanliga frågor

Vi har problem med att logga in, vart ska vi vända oss?

Mejla SCB:s Uppgiftslämnarservice: innovationsstatistik @scb.se.
Skriv "Innovation i offentlig sektor" i e-postens ämnesrad.

Går det att svara via pappersblankett?

Nej, det går dock att ladda ner en pdf-version av blanketten för att få en överblick av alla frågor.

Enkät till kommun- och regionledningskontor och huvudkontor på statliga myndigheter: 
Visningsexemplar Avsnitt 1–4 (pdf)

Enkät till kommunala och regionala arbetsställen:
Visningsexemplar Avsnitt 2–4 (pdf)

Vad är en innovation?

En innovation är en ny eller förbättrad produkt, process eller kombination därav, som väsentligt skiljer sig från arbetsplatsens tidigare produkter eller processer.

För att räknas som en innovation ska produkten eller processen även ha gjorts tillgänglig för potentiella användare eller implementerats på den egna arbetsplatsen.

Vad är en produktinnovation?

En produktinnovation är en ny eller förbättrad vara eller tjänst som väsentligt skiljer sig från arbetsplatsens tidigare varor eller tjänster och som har tillgängliggjorts för användare. Även inköp av nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster som introducerats ingår.

Inkludera även digitala varor och tjänster men exkludera förändringar av enbart estetisk karaktär.

Vad är en processinnovation?

En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad process för en eller flera funktioner på arbetsplatsen. Den ska väsentligt skilja sig från arbetsplatsens tidigare processer samt vara introducerad på den egna arbetsplatsen.

Vi har inte infört några innovationer eller är osäkra på om vi har gjort det, ska vi svara ändå?

Ja, även om organisationen/arbetsplatsen inte infört några innovationer är det viktigt att ni svarar, för att statistiken ska beskriva verkligheten. Om enbart verksamheter som haft innovation svarar på enkäten blir statistiken missvisande. Innan ni svarar är det viktigt att ni läser definitionerna – kanske har ni trots allt infört en innovation?

Vad är syftet med undersökningen?

Syftet med undersökningen är att bättre förstå innovation i offentlig verksamhet: vad som sker, varför det sker och vad det betyder för kvalitet, effektivitet och förmåga att möta samhällsutmaningar. Innovation är nödvändig för kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet. Det är också avgörande för att kunna möta samhällsutmaningar och nå målen i Agenda 2030.

Var kan jag läsa mer om resultaten från den föregående undersökningsomgången?

Läs mer om Innovation i offentlig sektor 2019–2020 och se resultat på:
Så jobbar offentlig sektor med innovation (Vinnova)

Vad används statistiken till?

Med ett bra faktaunderlag kan innovationsutveckling gynnas i både den egna verksamheten och lokalt i samhällen, regionalt och nationellt. Vi hoppas att det ska inspirera arbetet med innovation och stötta beslutsfattare i offentliga verksamheter och i regering och riksdag. Undersökningen är koordinerad med liknande innovationsbarometrar i Danmark, Norge, Finland och Island. Resultaten följs även av EU och OECD, där de bidrar till en internationell diskussion om hur innovation i offentlig verksamhet kan utvecklas. Därför är ert svar av största vikt.

Vad är ett CFAR-nr?

CFAR-nummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s företagsregister.

Här går det att söka på organisationsnummer för att se vilka arbetsställen som finns i organisationer:
Sök CFAR-nummer

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/inno-off