Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för regioner (KLR)

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med konjunkturstatistik, löner för regioner är att belysa utvecklingen av genomsnittlig månadslön, arbetade timmar och antal anställda inom regioner. Undersökningen gäller samtliga regioner och begränsas av anställda inom avtalsområdet Allmänna bestämmelser.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Medlingsinstitutet, som är statistikansvarig myndighet inom området.

Undersökningen är månatlig och används som underlag för ekonomisk analys och konjunkturbedömningar av bland annat Medlingsinstitutet, Konjunkturinstitutet och SCB:s enhet för nationalräkenskaper.

Instruktioner

Uppgifterna skickas helst in via textfil, som tas ut direkt från lönesystemet. Kan du inte skicka textfil så kan uppgifterna registreras i en webblankett.

Det är alltid den senast inskickade filen som gäller, och den ersätter eventuellt tidigare inskickade uppgifter.

I variabelbeskrivningen hittar du förklaringar för hur filen skickas in och hur de olika variablerna ska beräknas/redovisas.

Datafilsbeskrivningen visar hur textfilen är uppbyggd och i vilken ordning de olika variablerna kommer i filen.

Instruktioner (pdf)

Postbeskrivning (pdf)

Tidsplan

Mätmånad Sista svarsdatum
December 2021 25 januari 2022
januari 25 februari
februari 25 mars
mars 25 april
april 25 maj
maj 27 juni
juni 25 juli
juli 25 augusti
augusti 26 september
september 25 oktober
oktober 25 november
november 27 december
december 25 januari 2023

Statistikuppgifterna kan tas fram och lämnas direkt efter innevarande månads lönekörning.

Uppgifterna ska dock lämnas senast den 25:e i månaden efter mätmånaden. Infaller den 25:e under en helg så är det måndagen efter som är senaste insändningsdag.

Vanliga frågor

Jag får felmeddelande om att filen inte överensstämmer med postbeskrivningen?

Kontrollera att du inte försöker skicka retro filen där du ska skicka in datafil för lön, timmar, årsarbetare och anställda och vice versa.

Ska jag skicka både fil och registrera manuellt?

Om du skickar fil så ska du inte använda länken för att registrera manuellt.

Jag får felmeddelande angående fel period?

Troligtvis försöker du skicka på fel månad. Det är perioden som står inne i filen som ska kontrolleras. Perioden i filen ska vara samma månad som du har valt i första sidan efter inloggningen. Ta fram ny fil för "rätt" månad och skicka igen.

Jag får felmeddelande om minusbelopp?

Det kan förekomma minusbelopp i vissa variabler som timmar, sjuklön eller retroaktivlön. Kontrollera om det ska vara minusbelopp, om det stämmer kan du nolla variabeln på webbsidan, spara och fortsätt för att skicka iväg igen!

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker varje månad under ämnesområdet arbetsmarknad på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) och Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2011:14).

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/klr