Till innehåll på sidan

Personal vid universitet och högskolor

Lämna uppgifterna

Logga in

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Personal vid universitet och högskolor oktober 2021.

Syftet med statistiken om personal vid universitet och högskolor är att beskriva personalläget och dess utveckling vid de svenska högskolorna samt utgöra underlag för särskilda analyser om till exempel jämställdhet och rörlighet bland personalen inom högskolesektorn.

Instruktioner

Tidsplan

  • Augusti–september: Missiv, instruktioner med mera skickas ut.
  • Oktober: Mätmånad.
  • November–februari: Missiv, instruktioner med mera för eventuella kompletteringar skickas ut.
  • 15 november: Sista inlämningsdag. 
  • Maj: Statistiken offentliggörs.
  • Juni: Ett statistiskt meddelande publiceras.

Vanliga frågor

Ska all personal ha en kod för forskningsämnesgrupp?

All personal ska ha en kod för forsknings­ämnes­grupp. All forskande och under­visande personal ska kodas på det ämnet som närmast beskriver inom vilket ämne forsk­ningen/under­vis­ningen bedrivs. Exempelvis ska personal som forskar eller under­visar inom konst­närliga ämnen kodas till Konst (604).

De som varken har forskande eller under­visande arbets­uppgifter ska redovisas med koden 999, som betyder ”Uppgift saknas”.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen kommer att finnas på Universitetskanslersämbetets och SCB:s respektive webbplatser. Uppgifter publiceras även i Universitetskanslersämbetets rapporter och i det statistiska meddelandet som ingår i serien UF 23.

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet Utbildning och forskning

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Enskilda utbildningsanordnare är skyldiga att medverka i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen enligt 5 § lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/personal