Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommuner

RS2020 är nu stängd. Uppgifterna publicerades i en slutlig version 31 augusti. För information om revideringar, se dokumentet ”Tidsplan”. Information om RS2021 läggs upp under hösten.

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användnings­områden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad. Mer information finns under ”Se även” i dokumentet Statistik­användning av uppgifter från RS.

Instruktioner

RS2020 steg 1

All information finns i webblanketten.

Blankettexempel RS2020 Steg 1 (pdf)

RS2020

Instruktioner RS2020 (version 3) (pdf)

Låst blankettexempel (version 2) (xlsx)

Olåst blankettexempel (version 2) (xlsx)

De två blankettexemplen är utan bakgrundsuppgifter och kan inte användas till inrapporteringen av RS i mars. Blanketten för RS2020 med kommunens egna bakgrundsuppgifter kommer göras tillgänglig 22 februari 2021. Huvudkontaktpersonen för RS får då ett mejl om detta.

Uppgiftslämnarsidan uppdateras dessutom löpande vid behov.

Tidsplan

Vanliga frågor

Hur ändrar vi kontaktuppgifter hos SCB? 

Logga in och ändra detta i blanketten ”Kontaktpersoner till RS”. Kom ihåg att skicka in blanketten när korrigeringarna har gjorts.

Vi använder inte blandmodellen i vår kommun vid beräkning av pensionsskulden. Hur ska jag redovisa detta i RS?

Redovisningen av pensionsskulden görs i RS enligt blandmodellen. Kommunen måste därför räkna om pensionsskulden i RS-rapporteringen.

Detta på grund av:

  • RS-insamlingen måste följa den Kommunala Redovisningslagen
  • För att kunna göra uppföljningar av pensionsåtaganden på nationell nivå behöver redovisningen ske på ett så enhetligt sätt som möjligt
  • Jämförelser mellan kommuner försvåras om redovisningen görs olika.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2020:27) Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Aktuellt

Inför Räkenskapssammandraget 2020 (RS2020)

Redovisning av ersättning för sjuklönekostnader som kommunerna erhåller från staten fr.o.m. den 1 april ska redovisas på Kommun-Bas konto 351. På detta konto ska även ersättningen för merkostnader med anledning av Covid-19 redovisas. Varje kommun styr själva över hur den egna internredovisningen ska se ut utifrån sina egna ekonomistyrningsregler. I rapporteringen av RS 2020 ska dessa ersättningar redovisas i driftredovisningen fördelat per verksamhet. Även de merkostnader som uppstår med anledning av Covid-19 ska i rapporteringen av RS 2020, redovisas i driftsredovisningen fördelat per verksamhet

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rskommuner