Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommuner

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användnings­områden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad. Mer information finns under ”Se även” i dokumentet Statistik­användning av uppgifter från RS.

Instruktioner

RS2021 steg 1

All information finns i webblanketten.

Blankettexempel RS2021 Steg 1 (pdf)

RS2021

Instruktioner RS2021 (version 3) (pdf)

Olåst blankettexempel (version 2) (xlsx)

Blankettexemplet är utan bakgrundsuppgifter och kan inte användas till inrapporteringen av RS i mars. Blanketten för RS2021 med kommunens egna bakgrundsuppgifter kommer göras tillgänglig 21 februari 2022.

Uppgiftslämnarsidan uppdateras löpande vid behov.

Tidsplan

Vanliga frågor

Hur ändrar vi kontaktuppgifter hos SCB? 

Logga in och ändra detta i blanketten ”Kontaktpersoner ekonomiska undersökningar”. Kom ihåg att skicka in blanketten när korrigeringarna har gjorts.

Vi använder inte blandmodellen i vår kommun vid beräkning av pensionsskulden. Hur ska jag redovisa detta i RS?

Redovisningen av pensionsskulden görs i RS enligt blandmodellen. Kommunen måste därför räkna om pensionsskulden i RS-rapporteringen.

Detta på grund av:

  • RS-insamlingen måste följa den Kommunala Redovisningslagen
  • För att kunna göra uppföljningar av pensionsåtaganden på nationell nivå behöver redovisningen ske på ett så enhetligt sätt som möjligt
  • Jämförelser mellan kommuner försvåras om redovisningen görs olika.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:32) Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/rskommuner