Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för regioner

RS2020 är nu stängd. Uppgifterna publicerades i en slutlig version 31 augusti. Information om RS2021 läggs upp under hösten.

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga regioner. Syftet med RS är att både på region- och riks­nivå ge en tillförlitlig information om regionernas ekonomi, nuläge och utveckling.

RS används av Nationalräkenskaperna som källa för att bland annat beräkna den offentliga sektorns andel av BNP. RS är även en viktig källa för staten vid uppföljning och utvärdering av regionernas verksamhet. Statistiken används också för beräkning av både finansiella nyckeltal och olika verksam­hets­nyckeltal, som används av statliga myndigheter, politiker och allmänhet för att jämföra regionernas ekonomi.

Instruktioner

Verksamhetsindelning Vi 2000 (pdf)

Instruktioner RS2020 (version 2) (pdf)

Blankettexemplet är olåst och utan bakgrundsuppgifter. Observera att inlagda kommentarer, kontrollerna och formlerna i blankettexemplet kan avvika från kontrollerna och formlerna i den slutgiltiga versionen av blanketten.

Blankettexempel RS2020 Steg1(pdf)

Blankettexempel RS2020 Steg2 (xlsx)

Tidsplan

Steg 1 

Utskick av inloggningsuppgifter: 25 januari
Sista insändningsdag: 15 februari

Steg 2

Utskick av inloggningsuppgifter: 2 mars
Sista insändningsdag: 6 april

Tidsplan Kolada (pdf)

Vanliga frågor

Hur ändrar vi kontaktuppgifter hos SCB? 

Logga in och ändra detta i blanketten ”Kontaktpersoner till RS”. Kom ihåg att skicka in blanketten när korrigeringarna har gjorts.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Skicka e-post till uls@scb.se med förklaring till förseningen. Därefter kan vi ta ett beslut om anstånd.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet offentlig ekonomi.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2020:27). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alla uppgifter som ingår i RS är offentliga. Uppgift om vem som är kontaktperson för undersökningen sparas för att underlätta eventuella kontakter.

Aktuellt

Redovisning av ersättning för sjuklönekostnader som regionerna erhåller från staten fr.o.m. den 1 april 2020 ska redovisas på Region-Bas konto 382. Ersättningen för merkostnader med anledning av Covid-19 ska redovisas på Region-Bas konto 381. Varje region styr själva över hur den egna internredovisningen ska se ut utifrån sina egna ekonomistyrningsregler.

I rapporteringen av RS 2020 önskar SCB dock att dessa ersättningar redovisas i driftredovisningen fördelat per verksamhet och inte på raden för Jämförelsestörande poster (rad Jamf). Även de merkostnader som uppstår med anledning av Covid-19, önskar SCB redovisat i driftsredovisningen fördelat per verksamhet och inte på raden för Jämförelsestörande poster (rad Jamf).

Inför RS2021 

SCB har mottagit frågan från ett antal regioner angående vilken DVO-kod som gäller för kostnader i samband med vaccinering av Covid-19 under 2021. Nuvarande bestånd av DVO-koder i VI2000 ska användas för redovisa i vilken vårdform som kostnaden uppstår. Inga särskilda DVO-koder kommer skapas för kostnader i samband med vaccinering av Covid-19.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rsregioner