Till innehåll på sidan

Verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar SCB in uppgifter om vilka verksamheter i kommunen som bedriver eller planerar att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg med inskrivna barn per mätdatum 15 oktober eller närliggande vardag.

Insamlingen riktar sig till samtliga kommuner som ska lämna uppgifter om alla enskilda och kommunala verksamheter i kommunen. Dessa verksamheter ligger sedan till grund för SCB:s urval till undersökningen ”Förskola och pedagogisk omsorg: barn och personal per 15 oktober. Då uppgifter till denna undersökning kan komma att användas av Skolverket som underlag vid beslut om fördelning av statsbidrag och andra bidrag är det viktigt att uppgifterna som lämnas är fullständiga och korrekta.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar in antingen en Excelmall eller besvarar en webblankett. Det finns förifylld information om de verksamheter som lämnade uppgifter om barn och personal i föregående års insamling Förskola och pedagogisk omsorg per 15 oktober.

Verksamhetskoder

Kontrollera att samtliga verksamhetsuppgifter är korrekta och ändra vid eventuella felaktigheter. Ange sedan de verksamheter som har blivit nedlagda och de som är nya för 2019. Verksamhetskoder till nya verksamheter kommer att erhållas den 1 oktober i samband med utskick av inloggningsuppgifter till insamlingen av Förskola och pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober www.scb.se/forskola.

Föranmälan till skolmjölkstöd

Vid föranmälan av Skolmjölkstödet är det möjligt att utelämna verksamhetskoden och uppge den vid ett senare tillfälle. För mer information besök Jordbruksverkets hemsida.

Dokument

Instruktioner 2019 (pdf)

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning 2019 (xlsx)

Tidsplan

Insamlingen 2019 är avslutad
I slutet av juni 2020 skickas inloggningsuppgifter ut via mejl
21 augusti 2020: sista insändningsdag

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/verksamheter