Till innehåll på sidan

SCB:s medborgarundersökning

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

I SCB:s medborgarundersökning får du som kommuninvånare tycka till om din kommun.

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Vanliga frågor

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter. Hur får jag nya?

Invänta nästa utskick från oss så kommer dina inloggningsuppgifter på nytt och du kan besvara enkäten.

Vem står bakom undersökningen?

Statistikmyndigheten SCB genomför medborgarundersökningen på uppdrag av Sveriges kommuner.

Vad används mina svar till?

Dina svar används tillsammans med andras svar för att beskriva hur ni som bor i kommunen tycker det är att bo och leva i kommunen.

Vilka använder resultaten?

När vi har samlat in svaren sammanställer vi dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av ledningen i din kommun och kommunens förvaltningar.

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskild prövning. Forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

Kan någon få veta vad just jag har svarat?

I resultaten och statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat, ingen i din kommun kommer heller kunna se vad du svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken. 

Varför har just jag blivit utvald?

Beroende på hur stor din kommun är har vi dragit ett slumpmässigt urval på 1000, 1 200 eller 1 600 kommuninvånare från vårt register över befolkningen i Sverige. Att just du är med beror endast på slumpen.

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur ni i din kommun verkligen ser på kommunen och politikerna i din kommun kan fatta bättre beslut om vad man ska satsa på i framtiden.

Varför är mina svar viktiga?

Det är frivilligt att delta, men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som underlag när ledningen i din kommun beslutar om framtiden. Det är därför dina svar är viktiga.

Kan jag svara på andra språk?

Ja. Webbenkäten finns förutom på svenska även på engelska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Vill du ha en arabisk enkät kan du ringa 010-479 69 30, så skickar vi den till dig.

Behöver jag svara på alla frågor?

Nej, det går bra att hoppa över frågor. Det är du som bestämmer vilka frågor du vill svara på.

Jag har ingen erfarenhet av det ni frågar om, måste jag svara på frågorna?

Nej, det behöver du inte. Men du kanske har en uppfattning ändå utifrån vad du har hört eller läst i tidningen? Det räcker. Det är just din uppfattning som vi vill veta.

Hur lång tid tar det att svara på enkäten?

Det tar cirka tio minuter att svara på enkäten.

Hämtar ni några uppgifter om mig i förväg?

Ja, för att du inte ska behöva svara på sådant som redan finns på SCB hämtar vi uppgifter om juridiskt kön, ålder, civilstånd, födelseland, utbildningslängd och inkomst från SCB:s register (om uppgifterna finns). Ibland hämtar vi även in uppgift om vilken del av kommunen var och en som svarar tillhör. 

Varför får jag en påminnelse när jag redan har svarat på enkäten?

Om du redan har svarat på enkäten, men ändå får en påminnelse beror det på att vi redan hunnit skicka ut en påminnelse innan vi fick in ditt svar. Du kan då bortse från påminnelsen.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken kommer finnas hos din kommun i december 2022 och publiceras på sidan för SCB:s medborgarundersökningar och i SCB:s statistikdatabas i mitten av december 2022.

Se även

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/med