Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:15

Konsumentprisindex, september 2017

Publicerad: 2017-10-13

Beslut den 12 oktober 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för september månad 2017 fastställs till 323,62 (basår 1980 = 100).