Till innehåll på sidan

SCB:s verksamhet

SCB ansvarar för att utveckla, framställa och sprida officiell statistik och annan statlig statistik samt för att samordna systemet för den officiella statistiken. Det övergripande målet med vår verksamhet är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

stadsbild

SCB:s verksamhetsidé innebär att vi strävar mot att vara i världsklass på att samla in och förädla data till statistisk information för kunder och användare. Det gör vi med hjälp av hög metodkompetens, brett ämneskunnande, modern teknik och på ett kostnadseffektivt sätt.

Statistiken är opartisk, relevant och av god kvalitet samt är baserad på vetenskapliga grunder. Vi underlättar uppgiftslämnandet och skyddar insamlade grunddata. I samverkan med andra utvecklar vi de gemensamma statistiksystemen, både nationellt och internationellt. SCB är en attraktiv arbetsplats och personalen trivs med och på sitt arbete.

SCB:s strategi

Statistik är en bärande del i en demokrati, där SCB tillgodoser dagens och morgondagens behov av tillförlitlig statistik som underlag för analys, debatt och beslut. SCB har tagit fram en strategi för verksamheten som sträcker sig fram till år 2020.

Strategi 2020 (pdf)