Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:13

Konsumentprisindex, april 2018

Publicerad: 2018-05-17

Beslut den 15 maj 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för april månad 2018 fastställs till 327,10 (basår 1980=100).