Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:16

Konsumentprisindex för mars 2019

Publicerad: 2019-04-18

Hämta föreskriften:

beslutat den 12 april 2019.

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för mars månad 2019 fastställs till 331,79 (basår 1980=100).

De för och februari och mars månad 2019 beräknade indextalen som legat till grund för fastställandet är per huvudgrupp följande: 

 

Februari 2019

Mars 2019

Livsmedel och alkoholfria drycker

316,85

319,14

Alkoholhaltiga drycker och tobak

510,72

514,04

Kläder och skor

179,24

182,41

Boende

415,07

414,15

Inventarier och hushållsvaror

216,87

218,68

Hälso- och sjukvård

873,41

877,41

Transport

444,02

445,44

Post- och telekommunikationer

118,41

117,12

Rekreation och kultur

175,99

175,44

Utbildning

-

-

Restauranger och logi

563,76

565,49

Diverse varor och tjänster

413,47

413,82

TOTALT

331,02

331,79

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Cecilia Hertzman
(Ekonomisk statistik)