Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:18

Konsumentprisindex, maj 2019

Publicerad: 2019-06-24

Hämta föreskriften:

beslut den 18 juni 2019.

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för
maj månad 2019 fastställs till 334,95 (basår 1980=100).