Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Analysera riksdagsvalet med SCB:s nya verktyg

Senast uppdaterad: 2022-09-30

SCB publicerar ett nytt analysverktyg om riksdagsvalet 2022. Här finns fakta om partiernas resultat i alla distrikt – med uppgifter om de röstberättigades ålder, utbildning, inkomst, ursprung och valdeltagande.

Verktyget ger användarna stora möjligheter till analyser av valresultaten utifrån fakta om de röstberättigade. Det går bland annat att filtrera informationen utifrån valresultatet för ett eller flera partier.

Det finns till exempel 38 valdistrikt där minst var femte väljare röstade på Miljöpartiet i riksdagsvalet.

– Men ett av dessa valdistrikt sticker kanske ut mer än de andra. I valdistriktet Södertälje 45 Järna landsbygd var de två största partierna Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. De fick över 20 procent vardera, vilket inte skedde i något annat valdistrikt i hela Sverige, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Öppet för alla

Ett annat valdistrikt som sticker ut är Rosengård centrum i Malmö.

– I Rosengård centrum röstade fyra av tio på Socialdemokraterna. Men näst störst i distriktet blev gruppen ”övriga partier”, som samlade drygt 28 procent av rösterna. I praktiken rör det sig om Partiet Nyans, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

Tillsammans med Stefan Svanström har han tagit fram analysverktyget, som nu är öppet för alla:

Valresultat i riksdagsvalet 2022 per valdistrikt

Bild_Analysverktyg_valet_2022.png

Genom att dra i reglagen till vänster i verktyget kan man filtrera informationen utifrån valdeltagande och partiernas valresultat. Om det ger träffar på flera valdistrikt presenteras en samlad statistisk bild av dessa samtidigt som kartan visar var de ligger. Men det går även att välja enskilda kommuner eller valdistrikt och få information om dessa.

Fakta: Exempel från analysverktyget

  • Alla riksdagspartiers starkaste valdistrikt hade ett valdeltagande på omkring 80–90 procent, utom Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vars starkaste resultat var i distrikt med ett valdeltagande på runt 68 respektive 72 procent.
  • Socialdemokraterna fick närmare 68 procent av rösterna i sitt starkaste distrikt. Därefter kom Moderaterna med 58 procent och Sverigedemokraterna med 53 procent.
  • Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade en högre andel unga i sina starka fästen jämfört med rikssnittet. Övriga riksdagspartier hade alla fler röstberättigade än riksgenomsnittet som var 65 år och äldre i sina starkaste distrikt. Socialdemokraterna hade högst andel 65 år och äldre i sina starkaste distrikt.
  • Över hälften av de röstberättigade i Liberalernas starkaste fästen har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Även Moderaternas, Miljöpartiets, Centerpartiets och Vänsterpartiets starkaste fästen har en hög andel med minst en treårig eftergymnasial utbildning.
  • I Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas starkaste fästen har 12 respektive 13 procent en minst treårig eftergymnasial utbildning vilket kan jämföras med 27 procent i hela riket.

Med starkaste distrikt avses här omkring den procent av distrikten där respektive parti har fått sitt högsta stöd.

Fakta: SCB:s analysverktyg

I analysverktyget finns fakta om resultaten, valdeltagandet och de röstberättigade i samtliga valdistrikt i riksdagsvalet 2022. Sent inkomna förtidsröster räknas ej i valdistrikten och ingår därmed inte i resultaten.

Uppgifterna om de röstberättigade handlar om antal, ålder, utbildning, födelseland (inrikes eller utrikes) och inkomst. Svenska medborgare folkbokförda utomlands ingår enbart i antal röstberättigade.

Inkomst redovisas i höga respektive låga inkomster. Verktyget visar hur stor andel av de röstberättigade som har inkomster som är bland de högsta respektive lägsta 20 procenten i hela riket. Det är 2020 års inkomster som avses.

Länkar

Valresultat i riksdagsvalet 2022 per valdistrikt

Analysera partiernas valresultat 2018

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter