Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Antalet äldre per arbetsföra invånare ökar i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-12-01

Befolkningen i pensionsålder växer i förhållande till den arbetsföra befolkningen i Sverige. Nu publicerar SCB ny statistik om hur det ser ut i samtliga kommuner – och skillnaderna är stora.

Det bor närmare 36 personer i pensionsålder per 100 personer i arbetsför ålder i Sverige. Det är en ökning med över sex personer i den äldre gruppen jämfört med år 2000.

– Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre har blivit större de senaste 20 åren. Antalet äldre växer i förhållande till antalet personer som kan arbeta, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Det här förhållandet kan mätas med ett mått som kallas ”demografisk försörjningskvot från äldre”. Det visar i antal hur många personer i pensionsålder (65+) det finns i relation till den arbetsföra befolkningen (20–64 år).

– Sveriges försörjningskvot från äldre är nästan 36. Då talar vi i teorin om 136 personer, varav 36 är i pensionsåldern och 100 i arbetsför ålder. För 20 år sedan var kvoten knappt 30. Då handlade det om 130 personer, varav 30 i pensionsålder, säger Lena Lundkvist.

Stora skillnader

Försörjningskvoten från äldre skiljer sig mycket åt runt om i landet. I Borgholms kommun på Öland bor det nästan 79 personer i pensionsålder per 100 i arbetsför ålder, medan motsvarande siffra i Sundbyberg är 19.

– I vissa kommuner är förändringarna dramatiska. I Borgholm har försörjningskvoten från äldre nästan fördubblats sedan år 2000.

Bland kommunerna som har de högsta kvoterna finns flera som har en åldrande befolkning utan större inflyttning eller barnafödande, som Överkalix och Övertorneå. Men även välbärgade områden som Österlen och Båstad.

– I vissa kommuner drivs utvecklingen av stor inflyttning av äldre som nyligen gått i pension eller håller på att avsluta sitt yrkesverksamma liv. Andra kommuner får en ökad obalans när unga vuxna flyttar ut, säger Lena Lundkvist.

Lågt i storstäderna

Bland kommunerna med lägst antal äldre i förhållande till de arbetsföra återfinns Stockholm, Göteborg och Malmö samt kommuner i storstädernas absoluta närhet.

– Generellt har storstäderna många inflyttare som är unga vuxna samt personer runt 50 år. Samtidigt är många som flyttar därifrån över 65 år, säger Lena Lundkvist.

Antal personer i pensionsålder (65+) per 100 personer i arbetsför ålder

Kommun År 2020 År 2000
1. Borgholm 79 46
2. Övertorneå 78 47
3. Pajala 77 51
4. Simrishamn 72 47
5. Överkalix 72 50
6. Rättvik 70 50
7. Sotenäs 68 47
8. Dorotea 67 53
9. Vadstena 66 40
10. Valdemarsvik 65 38
[...] [...] [...]
281. Haninge 25 16
282. Knivsta* 25 17
283. Göteborg 25 26
284. Malmö 25 31
285. Sigtuna 24 18
286. Stockholm 24 25
287. Botkyrka 23 16
288. Solna 23 29
289. Huddinge 23 17
290. Sundbyberg 19 23
Riket 36 29

*Knivsta kommun fanns inte år 2000. Statistiken i tabellen utgår från kommunindelningen år 2020.

Ta del av statistik från samtliga kommuner (Excel)

I SCB:s nya informationspanel, eller dashboard, kan man bland annat jämföra lokal och regional information om försörjningskvoten från äldre i hela Sverige.

– Förutom Sverige innehåller informationspanelen motsvarande statistik på regional nivå för EU, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, säger SCB:s Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem.

Utöver det här pressmeddelandet i våra stora kanaler skickar vi ut pressmeddelanden till landets lokalredaktioner med lokal information om försörjningskvoten från äldre i Sveriges kommuner och län.

Fakta: Demografisk försörjningskvot från äldre

Ett mått som visar antalet personer som är 65 år och äldre per person i åldern 20–64 år.

Måttet är rent demografiskt och tar bara hänsyn till antalet personer i olika åldrar. Antalet personer som i praktiken arbetar ingår inte i beräkningen.

Om det bor 35 personer i åldern 65 år och äldre per 100 personer i åldern 20–64 är den demografiska försörjningskvoten från äldre 35.

Måttet redovisar förhållandet i antal och ska inte förväxlas med andelar/procent. Exempel: Om den demografiska försörjningskvoten är 35 handlar det i teorin om 135 personer, varav 35 är i pensionsålder och 100 i arbetsför ålder. Om den demografiska försörjningskvoten är 47 handlar det om 147 personer, varav 47 är i pensionsålder.

Det finns även ett mått som är demografisk försörjningskvot från yngre. Det visar antalet personer som är 0–19 år per person i åldern 20–64 år. Den totala försörjningskvoten är antalet personer 0–19 år plus antalet personer som 65 år och äldre per person i åldern 20–64 år.

Länkar

Försörjningskvot från äldre i samtliga kommuner (Excel)

SCB:s informationspanel

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB