Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Befolkningen växer i sju av tio kommuner – men totalökningen är liten

Senast uppdaterad: 2022-02-22

Befolkningen växer i sju av tio kommuner. Men jämfört med de senaste 15 åren var den totala folkökningen i Sverige låg förra året, visar den officiella befolkningsstatistiken som SCB publicerar i dag.

Befolkningen växte med 73 031 personer under 2021 och uppgick den sista december till 10 452 326 individer. I relativa tal var det en ökning med 0,7 procent under året. Det är en något större ökning än under 2020, då folkmängden ökade med 0,5 procent.

– Folkökningen under 2020 var den lägsta sedan 2005. Under 2021 var ökningen större, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005, säger Rasmus Andersson, befolkningsstatistiker på SCB.

Han fortsätter:

– Befolkningen ökar av två skäl. Dels för att det föds fler än det dör, dels för att fler invandrar än utvandrar. Största delen av folkökningen förklaras av invandringsöverskottet.

Antalet döda minskade

Under 2021 avled 91 958 personer i Sverige. Det är drygt 6 000 färre än under 2020 men något fler än det genomsnittliga antalet dödsfall för de fem åren före pandemin (2015–2019), som är 90 962.

– Under 2020 såg vi en ovanligt stor ökning av antalet dödsfall jämfört med de närmast föregående åren. Antalet döda under 2021 var högre än 2019 men i nivå med 2017 och 2018, säger Rasmus Andersson.

Samtidigt ökade antalet födda något under 2021 och födelseöverskottet blev till slut 22 305 personer.

Sverige vanligaste landet

Även invandringen, som minskade kraftigt under 2020, ökade i fjol. Under 2021 invandrade 90 631 personer till Sverige samtidigt som 48 284 utvandrade, vilket ger ett invandringsöverskott på 42 347 personer. Till det ska läggas en eftersläpning i rapporteringen av främst invandringar under 2020, som redovisas vid sidan av överskottet för 2021.

– Det vanligaste födelselandet bland invandrade personer var fortsatt Sverige. På andra plats kom Indien och därefter Syrien, säger Rasmus Andersson.

Göteborg ökade mest

Under 2021 ökade folkmängden i 19 av 21 län och i 205 av landets 290 kommuner. I Västernorrlands samt Blekinge län minskade befolkningen.

– Stockholms län hade både den största nettoutflyttningen till övriga Sverige och den största folkökningen bland länen. Det förklaras av att födelseöverskottet och invandringsöverskottet var högre än den inrikes nettoutflyttningen.

Bland kommunerna hade Göteborg (+4 493) störst absolut folkökning, följt av Malmö (3 800), Uppsala (3 757) och Stockholm (3 219).

– Den störst relativa folkökningen noterades i Knivsta. Där ökade befolkningen med 712 personer eller 3,7 procent. Österåker och Upplands-Bro var tvåa och trea med ökningar på 3,4 respektive 2,9 procent.

Folkmängden minskade i 85 kommuner. De största totala befolkningsminskningarna var i Lomma (-238), Bengtsfors (-182) och Karlshamn (-176).

– Bengtsfors kommun hade den relativt sett största befolkningsminskningen, minus 1,9 procent. I Lomma var 2021 ett trendbrott. Där hade folkmängden ökat varje år under 2000-talet.

Ny statistik

En nyhet i SCB:s befolkningsstatistik är tabellen om vanligaste födelseland bland utrikesfödda i varje kommun. I 121 av de 290 kommunerna är Syrien numera det vanligaste födelselandet bland utrikesfödda. Personer födda i Finland är vanligast i 69 kommuner. På delad tredje plats är Norge och Polen, som är vanligast i 16 kommuner var.

Ta del av mer information, tabeller och diagram i statistiknyheten:

Folkmängden ökar i sju av tio kommuner

Utöver det här pressmeddelandet i våra stora kanaler skickar vi ut pressmeddelanden till landets lokalredaktioner med lokal information om befolkningsstatistiken i Sveriges kommuner och län.

Fakta: Sveriges befolkning 2021

Vid årsskiftet 2021/2022 var 10 452 326 personer folkbokförda i Sverige.

Det är en ökning med 0,7 procent (73 031 personer) sedan årsskiftet 2020/2021.

Befolkningen bestod av 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män.

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året har varit folkbokförd i Sverige.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2021, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2021. De redovisas i en justeringspost.

Länkar

Folkmängden ökar i sju av tio kommuner

Preliminär statistik över döda (Excel)

Befolkningsstatistik

Antalet dödsfall sjönk under 2021

Stor minskning av medellivslängden under 2020

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB