Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Bolåneräntor på lägsta nivån sedan 2005

Senast uppdaterad: 2021-09-27

Svenska hushåll har förhandlat ner räntenivåerna på sina bostadslån till historiskt låga nivåer, visar den senaste finansmarknadsstatistiken. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var i augusti 1,32 procent.

Även den rörliga räntan på nya avtal var på en lägre snittnivå, 1,41 procent.

– De här är de lägsta nivåerna sedan SCB började samla in räntestatistik 2005, säger Nathalie Persson-Linde, statistiker på SCB.

Bostadslånen, som utgör 82 procent av utlåningen till hushållen, har stegvis vuxit sedan september 2020. I augusti hade de en årlig tillväxttakt på 6,5 procent.

Även hushållens konsumtionslån har vuxit, visar den senaste månadens statistik. Konsumtionslånen står för 6 procent av hushållens lån och de hade en årlig tillväxttakt på 5,8 procent i augusti.

Fakta: Om statistiken

Lån till hushåll delas i statistiken in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån. Vilket ändamål lånen har mäts inte direkt utan approximeras genom att dela in lånen efter säkerhet. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet. Konsumtionslån är lån till privatpersoner som framförallt ges utan säkerhet. I övriga lån ingår allt annat, till exempel alla lån till hushållens icke vinstdrivande organisationer.

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår till exempel omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se 

Länkar

Finansmarknadsstatistik, augusti 2021

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter