Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Coronabidrag gav överskott i Sveriges regioner

Senast uppdaterad: 2021-05-20

Sveriges regioner har varit ekonomiskt pressade under coronapandemin. Men samtliga visade upp positiva resultat för 2020, visar en ny sammanställning från SCB. För flera regioner ökade resultatet med miljardbelopp jämfört med året före.

I SCB:s räkenskapssammandrag finns bland annat uppgifter om regionernas resultat- och balansräkningar. I dessa framgår det att pandemin haft en stor påverkan på regionernas ekonomi. Trots det slutade verksamheternas resultat på ett totalt överskott på 21,5 miljarder under 2020. Det är en ökning med 16,2 miljarder sedan 2019.

Under 2019 visade åtta av landets 21 regioner upp negativa verksamhetsresultat – men under 2020 var samtliga positiva.

– Bakom de förbättrade resultaten ligger bland annat de bidrag som staten beslutat om för att stötta regionerna under covid-19-pandemin, säger Eric Lövestedt, statistiker på SCB.

– Till exempel ökade de generella statsbidragen till regionerna med 14,6 miljarder. Verksamhetens utgifter har helt enkelt inte ökat i samma grad.

Ta del av de enskilda regionernas resultat och lär mer om deras ekonomi

Fakta: Verksamhetsresultat

Regionernas verksamhetsresultat är skillnaden mellan regionernas kostnader för verksamheten och regionernas inkomster, skatteinkomster och bidrag.

Länkar

Coronabidrag ger överskott i alla Sveriges regioner 2020

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter