Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Elever når samma inkomst tio år efter gymnasiet oavsett bakgrund

Senast uppdaterad: 2021-11-10

En lägre andel elever med utländsk bakgrund arbetar tio år efter gymnasiet jämfört med elever med svensk bakgrund. Men de som klarar gymnasiet och arbetar har samma medianinkomst oavsett bakgrund. Det visar årets integrationsrapport från SCB.

– Fler elever med utländsk bakgrund läser vidare direkt efter gymnasiet jämfört med de med svensk bakgrund. Det finns också skillnader i valet av utbildningar på högskolan. Generellt är medianinkomsten högre ju högre betyg de unga har från gymnasieskolan, säger Karin Lundström, en av rapportförfattarna på SCB.

Kvinnor har lägre inkomster än män. Det gäller oavsett nationell bakgrund och betygsnivå. Könsskillnaderna är större bland de som har gått yrkesförberedande program än bland de som har gått studieförberedande program.

I statistiken över inkomsterna ingår de som enbart arbetar. Andelen som varken arbetar eller studerar är högre för elever med utländsk bakgrund. Andelen som studerar är relativt lika oavsett nationell bakgrund.

– I rapporten studerar vi de som har avslutat gymnasiet med slutbetyg. Utrikes födda elever eller de som är födda i Sverige med utländsk bakgrund klarar gymnasieskolan i lägre utsträckning än de med svensk bakgrund. Bland utrikes födda är det också vanligt att invandra efter gymnasieåldern. I den gruppen är andelen som arbetar betydligt lägre, säger Karin Lundström.

Läs mer i rapporten (pdf)

Fakta: Om rapporten

I rapporten studeras utbildningsvägar, sysselsättning och inkomst efter avslutade gymnasiestudier för unga med olika nationell bakgrund, men med liknande förutsättningar vad gäller programtyp och betygsnivå i gymnasiet.

Rapporten omfattar elever som avslutade gymnasieskolan med slutbetyg år 1998–2009. De följs under en tioårsperiod, som längst fram till och med år 2019.

Länkar

Liknande inkomst 10 år efter studenten oavsett nationell bakgrund

Integration – gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad (pdf)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB