Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Drygt en av tio uttrycker åsikter om politik och samhällsfrågor på nätet

Senast uppdaterad: 2021-11-22

Debatten om samtalsklimatet på nätet är ständigt pågående. Ny statistik från SCB ger en fingervisning om hur många som är direkt berörda i Sverige: Den visar att lite mer än var tionde person uttrycker personliga åsikter om politik och samhällsfrågor på internet.

I Sverige använder 7,3 miljoner personer i åldrarna 16–85 år internet i stort sett varje dag, visar SCB:s undersökning om befolkningens it-användning 2021. Det motsvarar 89 procent av alla i den åldersgruppen.

Men långt från alla som använder internet dagligen delar sina åsikter där.

– Tolv procent uttryckte personliga åsikter om politik och samhällsfrågor på internet. Andelarna var samma för kvinnor och män, säger Alicja Markiewicz, statistiker på SCB.

Ännu färre deltar i officiella diskussioner för att påverka medborgerliga eller politiska ämnen.

– Där var andelen nere på sju procent. Det var marginellt vanligare bland kvinnorna än männen.

Undersökningen visar även att 53 procent av Sveriges befolkning i åldern 16–85 år har sett falsk eller tveksam information på internet. De har sedan fått ange om och hur de har kontrollerat informationen.

– Män är mer benägna än kvinnor att kontrollera information på internet som de upplever som falsk eller tveksam. Andelen som säger sig göra det är 36 procent bland männen och 30 procent bland kvinnorna, säger Alicja Markiewicz.

30 procent har kontrollerat källor eller hittat annan information, medan 16 procent redan visste att informationen, innehållet eller källan inte var tillförlitlig.

Personer i åldern 16–85 år som under första kvartalet 2021 använt internet för olika aktiviteter

Användningsområde Samtliga 16–85 år (%) Män (%) Kvinnor (%)
Skickat/Tagit emot e-post 87 86 87
Utfört bankärenden 81 81 81
Sökt information om varor/tjänster 80 81 78
Läst nyheter online 77 78 76
Telefon-/Videosamtal 72 70 74
Skrivit snabbmeddelanden 71 67 75
Deltagit på sociala nätverkssajter 67 62 73
Sökt hälsorelaterad information 65 60 70
Letat efter lediga jobb eller skickat in en jobbansökan 25 23 27
Sålt varor eller tjänster 25 24 27
Tagit någon kurs på internet 25 24 26
Uttryckt personliga åsikter om politik och samhällsfrågor 12 12 12
Deltagit i officiella diskussioner för att påverka medborgerliga eller politiska ämnen 7 6 7

Läs mer i statistiknyheten på scb.se

Rättelse: I en tidigare version av texten angavs fel andel av befolkningen i åldern 16–85 år som har sett falsk eller tveksam information på internet. Rätt är 53 procent.

Fakta: Befolkningens it-användning

Undersökningen Befolkningens it-användning mäter privatpersoners tillgång till och användning av it. Det redovisas för befolkningen i stort samt för kön och ålder.

I undersökningen ställs cirka 150 frågor. All statistik som presenteras går att hämta ur statistikdatabasen på scb.se.

Länkar

Var tredje person är källkritisk till falsk information på internet

Befolkningens it-användning 2021 – e-handel (pdf)

Tabeller i statistikdatabasen

Allt vanligare att äldre handlar på nätet

Befolkningens it-användning 2020 (pdf)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter