Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Färre försörjs av sociala ersättningar och bidrag – stora skillnader mellan kommuner

Senast uppdaterad: 2022-04-19

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag sjönk något förra året, visar ny statistik från SCB. Men skillnaderna runt om i landet är stora. I några kommuner rör det sig om en femtedel av den arbetsföra befolkningen.

Totalt försörjdes motsvarande 784 651 personer i Sverige av sociala ersättningar och bidrag under hela 2021. Det motsvarar 13,3 procent av den arbetsföra befolkningen (åldrarna 20–64 år).

– Sjuk- och aktivitetsersättning är tillsammans de största ersättningsformerna och står för 27,6 procent av det totala antalet helårsekvivalenter. De minskade med 4,1 procent under förra året, och har minskat med över 50 procent sedan 2006, säger Johanna Frodell, utredare på SCB.

Räknat i helårspersoner

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner. Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken.

Skillnaderna i hur många som får ersättning är stora på länsnivå – och ännu större på kommunnivå.

– Generellt har pendlingskommuner nära en storstad den lägsta andelen försörjda av sociala ersättningar och bidrag. Landsbygdskommuner och pendlingskommuner nära mindre tätorter har den högsta, säger Johanna Frodell.

Här försörjdes störst respektive minst andel av befolkningen med sociala ersättningar och bidrag

Minst andel, procent Störst andel, procent
Danderyd 6 Perstorp 21,9
Vellinge 6,7 Lessebo 21,6
Lomma 7 Söderhamn 21,5
Täby 7,1 Filipstad 21,4
Solna 7,3 Ljusnarsberg 21,1
Lidingö 7,4 Flen 21
Nacka 7,8 Åmål 20,6
Vaxholm 7,8 Hällefors 20,1
Nykvarn 8,2 Östra Göinge 20
Knivsta 8,2 Degerfors 19,9

Andel av befolkningen som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag

Kommungrupp Procent
Pendlingskommun nära storstad 10,4
Landsbygdskommun med besöksnäring 12,2
Storstäder 12,8
Större stad 13,8
Pendlingskommun nära större stad 13,9
Mindre stad/tätort 14
Lågpendlingskommun nära större stad 15,8
Landsbygdskommuner 15,9
Pendlingskommun nära mindre tätort 15,9

Av alla helårspersoner som försörjdes av sociala ersättningar och bidrag var 53,5 procent kvinnor och 46,5 procent män. För några ersättningsformer är skillnaden mellan könen mer tydlig än för andra.

– Vad gäller sjukpenning är kvinnorna i klar majoritet, medan antalet män är klar fler vad gäller arbetslöshet.

Könsfördelning inom respektive ersättningsform

  Kvinnor, procent Män, procent
Sjukpenning 63,5 36,5
Sjuk- och aktivitetsersättning 55,6 44,4
Arbetslöshet 44,5 55,5
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 48,9 51,1
Ekonomiskt bistånd 52 48
Etableringsersättning 58,8 41,2
Totalt 53,6 46,4

Utöver det här pressmeddelandet i våra stora kanaler skickar vi ut pressmeddelanden till landets lokalredaktioner med lokal information om sociala ersättningar och bidrag i Sveriges kommuner och län.

I Excelfilerna finns statistik om samtliga kommuner och län:

Sociala ersättningar i Sveriges kommuner 2014–2021 (Excel)

Sociala ersättningar i Sveriges län 1999–2021 (Excel)

Läs mer i statistiknyheten:

Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag minskar

Fakta: Om statistiken

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Dessa ersättningar innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter som visar hur många som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Till exempel blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Länkar

Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag minskar

Sociala ersättningar i Sveriges kommuner 2014–2021 (Excel)

Sociala ersättningar i Sveriges län 1999–2021 (Excel)

Månadsstatistik om sociala ersättningar i SCB:s statistikdatabas, efter region, ålder

Månadsstatistik om sociala ersättningar i SCB:s statistikdatabas, efter region och kön

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB