Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Fler män än kvinnor bland de valda på alla politiska nivåer

Senast uppdaterad: 2023-02-27

Det är fler män än kvinnor i riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Men könsfördelningen skiljer sig mycket åt beroende på parti och politisk nivå, visar ny statistik från SCB.

I SCB:s undersökning om nominerade och valda som publiceras i dag finns statistik om nominerade och valda i valen 2022.

– Inte mycket har hänt med könsfördelningen i Sveriges folkvalda församlingar efter höstens val. Det är genomgående färre kvinnor än män som har valts in i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

Av kandidaterna som valdes in i riksdagen var 46 procent kvinnor och i landets kommunfullmäktige var andelen 43 procent.

– I riksdagen och kommunfullmäktige var andelen kvinnor och män oförändrad efter höstens val jämfört med de som valdes in fyra år tidigare.

I regionfullmäktige ökade andelen kvinnor från 48 till 49 procent.

Stora skillnader

Könsfördelningen är på samtliga politiska nivåer minst jämn bland kandidaterna under 30 år och bland kandidaterna som är 65 år och äldre.

– Det är tydligast bland unga riksdagsledamöter, där 24 procent av de invalda är kvinnor. Samtidigt var det en relativt liten grupp unga som valdes in i riksdagen.

Könsfördelningen skiljer sig mycket åt mellan partierna och mellan de olika politiska församlingarna runt om i landet. När en andel överstiger 60 procent och den andra hamnar under 40 brukar det betraktas som en ojämn könsfördelning.

– I riksdagen hade Sverigedemokraterna följt av Kristdemokraterna högst andel män bland sina invalda kandidater med 74 procent respektive 68 procent. I andra änden hamnar Vänsterpartiet följt av Miljöpartiet med en betydligt högre andel invalda kvinnor, 71 procent respektive 67 procent, säger Jonas Olofsson.

Även i regionfullmäktige och kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna det parti som har högst andel män bland sina kandidater, 65 respektive 72 procent. Vänsterpartiet har även här högst andel kvinnor: 63 procent i regionfullmäktige och 53 procent i kommunfullmäktige.

Läs mer i statistiknyheten:

Könsfördelningen i politiken mest ojämn bland unga och äldre

Fakta: Könsfördelningen i kommunfullmäktige

Det är stor skillnad på hur stor andel kvinnor och män som valts in i olika kommunfullmäktige. Högst andel kvinnor valdes in i Lekeberg, där 64 procent var kvinnor.

Det var totalt 35 kommuner som hade en övervikt av kvinnor i fullmäktige men bara i Lekeberg översteg andelen 60 procent.

I Gnosjö var 74 procent av de invalda i kommunfullmäktige män, vilket är den högsta andelen i landet. Totalt blev det en övervikt av män i fullmäktige i 254. Av dessa hade 97 kommuner en sammansättning med 60 procent män eller mer.

Länkar

Könsfördelningen i politiken mest ojämn bland unga och äldre

Valdeltagandet sjönk i 288 kommuner

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter