Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Här hittar du statistiken om just din stadsdel

Senast uppdaterad: 2022-05-19

Var inom Sveriges alla kommuner finns det flest personbilar? Störst andel kvinnor respektive män? Var har invånarna lägst inkomster? Svaren på allt det och mycket mer ligger öppet i SCB:s statistik om regionala statistikområden.

Många av SCB:s användare efterfrågar statistik på kommunnivå, vilket finns i stora mängder. Men SCB har även mycket statistik på ännu mer finfördelade nivåer. En av dessa är de regionala statistikområdena (RegSO).

Sverige är indelat i över 3 300 RegSO och befolkningen i dessa spänner från cirka 670 till knappt 22 900 invånare. Indelningen följer kommungränserna och namnen på samtliga RegSO har tagits fram i samarbete med kommunerna.

En titt i statistiken på RegSO-nivå visar bland annat att området Porsön-Porsögården i Luleå kommun har den högsta andelen män i Sverige. Här är närmare 68 procent av invånarna av manligt kön.

I Alvik i Stockholm är förhållandet det motsatta. Här är en klar majoritet av befolkningen, 60 procent, kvinnor.

– När statistiken redovisas på så fin nivå som RegSO framträder ofta områdens karaktär. Porsön-Porsögården i Luleå är exempelvis till stora delar ett studentområde, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Bilar på landsbygden

Inte i något RegSO finns fler personbilar än i Motala tätort-övrigt, där befolkningen äger närmare 11 700 bilar. På andra plats hamnar Hässelby Villastad i Stockholm med drygt 8 200.

– Men räknat per person blir topplistan en annan. Då toppar Mariannelund i Eksjö överlägset med 1,8 personbilar per person. I andra änden hamnar studentområdet Kungshamra i Solna, där det totala antalet bilar är 57, vilket är 0,03 per person, säger Stefan Svanström.

– Flera av de RegSO där bilinnehavet är stort per invånare är områden som återfinns på landsbygden medan antalet personbilar per person är generellt lågt i landets studentområden.

Låg ekonomisk standard

I Malmö har de regionala statistikområdena fått förledet RegSO i namnen och här ligger området där störst andel av befolkningen har låg ekonomisk standard i hela Sverige: I RegSO-Herrgården norr, i stadsdelen Rosengård, lever 70 procent av invånarna med låg ekonomisk standard.

I andra änden hamnar Höglandet, i Stockholmsstadsdelen Bromma. Där lever 58 procent av befolkningen med hög ekonomisk standard, vilket är högst i Sverige.

I Höglandet har befolkningen även den högsta medelinkomsten. Men räknat på medianvärdet är det invånarna i Södra Ängby, även det i Bromma, där inkomsterna är störst.

I botten av inkomsttabellerna hamnar områden som inte dyker upp i botten vad gäller ekonomisk standard.

– Det förklaras av att alla dessa områden är områden där det främst bor studenter. De har generellt låga förvärvsinkomster men inte låg ekonomisk standard.

Olika bakgrund

Aspås i Krokoms kommun har den högsta andelen invånare med svensk bakgrund: 97,4 procent. I andra änden återfinns RegSO-Herrgården norr i Malmö, där 95,4 procent har utländsk bakgrund.

Av de fem regionala statistikområdena i Sverige där störst andel av befolkningen i åldern 20–64 år lever med ekonomiskt bistånd och/eller är långtidsarbetslösa finns fyra i Malmö. I andra änden hamnar Lekeberg-Lanna och Vimmerby norra, där 0,4 procent av befolkningen lever så.

Åldersskillnader

I statistiken på RegSO-nivå går det även att se var befolkningen är yngst respektive äldst. Lindbacken-Jälla i Uppsala kommun har den största andelen personer som är 0 till 19 år, nästan 45 procent. Bollnäs centrum har den största andelen personer som är 65 år och äldre, 54 procent.

I botten på båda listorna hamnar flera studentområden – där såväl andelen barn som andelen äldre personer är liten.

– Här sticker Kungshamra i Solna ut. Endast fyra procent av befolkningen där är mellan 0 och 19 år, och noll procent är 65 eller äldre, säger Stefan Svanström.

Det går även att se stora skillnader på RegSO-nivå vad gäller civilstånd. I flera studentområden är andelen ogifta väldigt stor. Den största andelen gifta finns i Hälsö-Nordöarna i Öckerö kommun medan den största andelen skilda finns i Sandvågen i Landskrona, 19,6 procent.

Tabeller

Fördelning av kvinnor och män 2021

RegSO (Kommun) Män (%) Kvinnor (%)
Porsön-Porsögården (Luleå) 67,7 32,3
Krokslätt Mossen (Göteborg) 64,9 35,1
Kungshamra (Solna) 60,6 39,4
Rambergsstaden västra (Göteborg) 60,5 39,5
Olofshöjd (Göteborg) 59,8 40,2
[…]    
RegSO-Dammfri (Malmö) 44,4 55,6
Rättvik centrum-Sjurberg (Rättvik) 44,3 55,7
RegSO-Ärtholmen-Södertorp-Gröndal (Malmö) 44,1 55,9
Bollnäs centrum (Bollnäs) 42,1 57,9
Alvik (Stockholm) 39,8 60,2

Personbilar per person 2021

RegSO (Kommun)  Bilar  I trafik Avställda Bilar per person
Mariannelund (Eksjö)  2 791  1 574       1 217 1,77
Kalix övre bygd (Kalix)  2 078     892       1 186 1,53
Haparanda södra landsbygden (Haparanda)  3 112  1 342       1 770 1,52
Kråksmåla (Nybro)  1 940     913       1 027 1,45
Dorotea omland (Dorotea)  1 594     823          771 1,43
[...]        
Västra Flogsta (Uppsala)     359     311            48 0,10
Studentstaden (Uppsala)     326     279            47 0,08
Parentesen-Ulrikedal (Lund)     141     124            17 0,07
Olofshöjd (Göteborg)       92       79            13 0,06
Delphinen-Kämnärsvägen (Lund)     107       91            16 0,03
Kungshamra (Solna)       57       52              5 0,03

Lägst ekonomisk standard 2020

RegSO (Kommun) Låg ekonomisk standard (%) Hög ekonomisk standard (%)
RegSO-Herrgården norr (Malmö) 70 0
Lagersberg-Råbergstorp (Eskilstuna) 68 0
Tjärna Ängar (Borlänge) 68 0
Kronogårds Torg-Frälsegården (Trollhättan) 68 0
Gamlegården (Kristianstad) 67 0

Högst ekonomisk standard 2020

RegSO (Kommun) Hög ekonomisk standard (%) Låg ekonomisk standard (%)
Höglandet (Stockholm) 58 3
Näsby Slott (Täby) 52 3
Södra Ängby (Stockholm) 51 1
Ålsten (Stockholm) 49 2
Djursholm södra (Danderyd) 47 5
RegSO-Bellevue-Nya Bellevue (Malmö) 47 4

Sammanräknad förvärvsinkomst (20 år och äldre) sorterat på medelvärde 2020

RegSO (Kommun) Medelvärde, tkr Medianvärde, tkr
Höglandet (Stockholm) 978,4 534,2
Äppelviken (Stockholm) 786,3 516,7
Södra Ängby (Stockholm) 780,2 592,7
Smedslätten (Stockholm) 770,8 485,2
Ålsten (Stockholm) 768,8 540,1
[…]    
Västra Flogsta (Uppsala) 112,9 53
Parentesen-Ulrikedal (Lund) 110,1 45
Studentstaden (Uppsala) 107,4 57,8
Porsön-Porsögården (Luleå) 81 48,1
Delphinen-Kämnärsvägen (Lund) 71,5 36,4

Svensk/utländsk bakgrund 2021

RegSO (Kommun) Svensk bakgrund (%) Utländsk bakgrund (%)
Aspås (Krokom) 97,4 2,6
Kåge omland (Skellefteå) 96,8 3,2
Våmhus-Bonäs (Mora) 96,6 3,4
Pite älvdal-Infjärden-Blåsmark (Piteå) 96,5 3,5
Dvärsätt-Hissmofors (Krokom) 96,2 3,8
[…]    
Ronna centrum-Ronna Park-Västra Ronna (Södertälje) 7,9 92,1
Hovsjö (Södertälje) 7,8 92,2
Rinkeby (Stockholm) 7,7 92,3
RegSO-Örtagården norr (Malmö) 6,6 93,4
RegSO-Herrgården norr (Malmö) 4,6 95,4

Personer (20–64 år) med ekonomiskt bistånd och/eller långtidsarbetslösa 2020

RegSO (Kommun) Andelen med ekonomiskt bistånd och/eller långtidsarbetslösa (%)
RegSO-Herrgården norr (Malmö) 27,7
RegSO-Holma-Kroksbäck (Malmö) 26,8
RegSO-Örtagården norr (Malmö) 24
Lagersberg-Råbergstorp (Eskilstuna) 23,8
RegSO-Hyllievång norr (Malmö) 23,3
[…]  
Tranemo västra (Tranemo) 0,6
Gällivare öst (Gällivare) 0,6
Vaggeryd västra (Vaggeryd) 0,5
Vimmerby norra (Vimmerby) 0,4
Lekeberg-Lanna (Lekeberg) 0,4

Störst respektive lägst andel personer 0–19 år, 2021

RegSO (Kommun) 0–19 år (%) 65– år (%)
Lindbacken-Jälla (Uppsala) 44,8 2,6
Alsike östra (Knivsta) 43,0 3,2
Ekängen (Linköping) 41,5 6,1
Lagersberg-Råbergstor (Eskilstuna) 41,2 10,0
Vivalla (Örebro) 40,6 7,0
[…]    
Krokslätt Mossen (Göteborg) 5,4 5,0
Parentesen-Ulrikedal (Lund) 5,0 4,4
Studentstaden (Uppsala) 4,6 2,8
Delphinen-Kämnärsvägen (Lund) 4,4 0,0
Kungshamra (Solna) 4,0 0,0

Störst respektive lägst andel personer 65– år, 2021

RegSO (Kommun) 65– år (%) 0–19 år (%)
Bollnäs centrum (Bollnäs) 54,1 8,5
Skillinge (Simrishamn) 53,7 12,4
Torekov (Båstad) 49,9 11,6
Yxlan-Blidö (Norrtälje) 49,7 11,9
Västra Orust (Orust) 49,6 9,5
[…]    
Olofshöjd (Göteborg) 1,1 6,4
Vildanden (Lund) 1,0 10,3
Porsön-Porsögården (Luleå) 0,0 7,4
Delphinen-Kämnärsvägen (Lund) 0,0 4,4
Kungshamra (Solna) 0,0 4,0

Civilstånd 2021

RegSO (Kommun) Civilstånd
  Ogifta (%)
Porsön-Porsögården (Luleå) 95,4
Delphinen-Kämnärsvägen (Lund) 94,8
Studentstaden (Uppsala) 93,6
Parentesen-Ulrikedal (Lund) 90,7
Olofshöjd (Göteborg) 89,8
  Gifta (%)
Hälsö-Nordöarna (Öckerö) 53,0
Åhus södra-Yngsjö (Kristianstad) 50,0
Skaftö (Lysekil) 49,3
Skillinge (Simrishamn) 48,9
Smygehamn-Beddingestrand (Trelleborg) 48,7
  Skilda (%)
Sandvången (Landskrona) 19,6
Tofta (Göteborg) 19,5
Tuna (Botkyrka) 19,2
Hallonbergen Västra (Sundbyberg) 18,8
Simrishamn centrala (Simrishamn) 18,7
  Änkor/änklingar (%)
Bollnäs centrum (Bollnäs) 18,2
Stationsområdet-Sockerbruket (Ängelholm) 13,5
Boden Central (Boden) 12,4
Täby Centrum (Täby) 12,3
Västra Lyckeby (Karlskrona) 12,3

Läs mer om vilken statistik på RegSO-nivå som finns i SCB: statistikdatabas:

RegSO i Statistikdatabasen

Fakta: RegSO

RegSO delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning mellan 671 och 22 897 invånare.

Antalet RegSO i kommunerna varierar från två till 147 områden. Vanligaste antalet är mellan fem och nio RegSO per kommun.

RegSO är en indelning som kommer hållas oförändrad över tid, med undantag för anpassning till ändringar av enstaka kommun- eller länsgränser.

Ett fåtal personer har inte kunnat gå att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på delområden i kommunernas centralorter.

Länkar

RegSO i Statistikdatabasen

RegSO – Regionala statistikområden

DeSO – Demografiska statistikområden

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter