Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Kvinnor lägger mer tid på hushållsarbete – män på fordon och reparationer

Senast uppdaterad: 2022-05-02

Kvinnor ägnar generellt mer tid än män åt att laga mat, städa, tvätta och på omsorg om de egna barnen, visar ny statistik från SCB. Män lägger mer tid än kvinnor på förvärvsarbete samt på underhåll och reparationer av bostaden och fordon.

SCB har på uppdrag av regeringen genomfört en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män i åldern 18–84 år. Fokus har legat på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Huvudresultaten avser hela befolkningen och är alltså inte en redovisning av hur kvinnor och män i samma hushåll disponerar sin tid.

Studien visar bland annat att kvinnor lägger mer tid än män på aktiviteter inom hushållsarbete.

– Dit räknas aktiviteter som matlagning, tvättning och städning. Mönstret gäller oavsett ålder, inkomster, om personerna förvärvsarbetar, har barn eller är sammanboende, säger Daniel Kruse, statistiker på SCB.

Han fortsätter:

– Ett exempel är att kvinnor i genomsnitt lagar mat i en timme och 24 minuter per dygn. Motsvarande tid för män är strax över en timme. I den tiden ingår även sådant som dukning och bakning.

Tid på barnen

Kvinnor lägger även mer tid på omsorg om de egna barnen. Där ingår aktiviteter som matning, påklädning, hygien och läggning.

– Kvinnor ägnar i genomsnitt 19 minuter per dygn åt omsorg om barnen, männen tio minuter. Däremot syns inga skillnader mellan könen vad gäller läxhjälp, att närvara vid barnens aktiviteter och att läsa och leka.

(I statistiken ingår även personer utan barn, vilket påverkar genomsnittstiderna.)

I hemarbete ingår även trädgårdsarbete, underhållsarbete av bostaden och underhåll av fordon.

– Män ägnar mycket mer tid än kvinnor åt underhåll av fordon. För männen är det i genomsnitt 11 minuter om dygnet medan det för kvinnor är 2 minuter. Män lägger även mer tid på att hantera hushållets ekonomi. De ägnar i genomsnitt 16 minuter om dygnet åt det, medan kvinnor lägger 9 minuter på samma sak, säger Daniel Kruse.

Män lägger 18 minuter om dygnet på underhåll, installation och reparation av sin bostad. Kvinnor använder 5 minuter av dygnet på dessa aktiviteter.

För trädgårdsarbete framkommer inga könsskillnader. Inte heller för att handla dagligvaror.

Män är hemifrån mer

– Det syns inga skillnader mellan könen vad gäller tiden som läggs på aktiviteter kopplat till omsorg av andra. Men däremot ägnar kvinnor mer tid åt kontakter med släkt och vänner än vad män gör, säger Daniel Kruse.

Män är även hemifrån i större utsträckning än kvinnor: 5 timmar och 45 minuter respektive 5 timmar och 9 minuter för kvinnor. De lägger även mer tid på förvärvsarbete än vad kvinnor gör: 3 timmar och 36 minuter per dygn respektive 3 timmar och 1 minut.

(Tiden är ett genomsnitt för alla, även de som inte förvärvsarbetar, och fördelat på veckans alla dagar.)

I rapporten finns bland annat tabeller med detaljerad information om tidsanvändning samt statistik om tidsanvändning i olika undergrupper.

Läs mer i rapporten:

En fråga om tid (pdf)

Fakta: Om rapporten

Regeringen gav i mars 2021 SCB i uppdrag att genomföra TID, en ny studie av tidsanvändning bland kvinnor och män med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Statistiken bygger på uppgiftslämnarens uppskattning av tidsåtgång för olika aktiviteter.

I rapporten avser begreppet ”hemarbete” de aktiviteter som är kopplade till det obetalda arbetet som sker i hemmet. Inom begreppet ryms underaktiviteter som ”hushållsarbete” och ”underhållsarbete”. Till exempel räknas matlagning, städning och tvättning som hushållsarbete medan trädgårdsarbete, underhållsarbete och underhåll av fordon räknas till underhållsarbete.

Omsorgsarbete avser de aktiviteterna som är kopplade till de egna barnen, andras barn samt vuxna i eller utanför hushållet. Även här finns underaktiviteter, som läxhjälp och tillsyn av barnen.

Till skillnad från tidigare tidsanvändningsundersökningar samlas aktiviteter inom fritiden inte in. Det innebär att aktiviteter som att titta på tv, läsa, motionera, spela och att utöva hobbys inte ingår i undersökningen.

Insamlingsperioden för TID startade i mitten av september 2021 och avslutades strax före jul samma år. Svarsfrekvensen i undersökningen blev 31,7 procent.

Länkar

En fråga om tid (pdf)

Uppdraget från regeringen

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB