Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Matbutikernas egna varumärken säljer tre gånger så mycket

Senast uppdaterad: 2022-11-01

Egna varumärken spelar en allt viktigare roll i dagligvaruhandeln. På 17 år har deras andel av livsmedelsförsäljningen i Sverige blivit mer än tre gånger så stor, visar en ny sammanställning från SCB.

SCB började föra statistik om livsmedelskedjornas egna märkesvaror 2004. Då utgjorde de 8,5 procent av den totala försäljningen av livsmedel och alkoholfria drycker i Sverige.

Sedan dess har andelen ökat stadigt.

– Under 2021 utgjorde kedjornas egna märkesvaror 27,3 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige. Andelen egna varumärken har alltså vuxit med nästan 19 procentenheter sedan 2004, vilket i det här fallet motsvarar en ökning med 221 procent, säger Daniel Wester, statistiker på SCB.

Större för livsmedel

För livsmedel och alkoholfria drycker uppgick försäljningen av egna märkesvaror till 77,3 miljarder kronor under 2021. Andelen var större inom livsmedel (29,3 procent) än inom alkoholfria drycker (10,5 procent).

– Fisk, frukt och grönsaker var de varugrupper där störst andel egna märkesvaror såldes förra året, säger Daniel Wester.

– Kaffe, te och chokladdryck var den varugrupp där försäljningen av egna märkesvaror var lägst. Där utgjorde de bara 7 procent av försäljningen. Det är också den enda varugruppen där andelen minskat sedan 2004.

Stor utveckling

Den varugrupp där andelen egna märkesvaror vuxit mest sedan 2004 är mjölk, ost och ägg.

– Egna märkesvaror utgjorde bara 1,9 procent av försäljningen av mjölk, ost och ägg år 2004. I fjol utgjorde de 28,6 procent. Det är alltså en skillnad på nästan 27 procentenheter.

Omräknat i procentuell förändring blir skillnaden extra slående.

– Andelen egna märkesvaror har vuxit med 1 383 procent i varugruppen mjölk, ost och ägg mellan 2004 och 2021, säger Daniel Wester.

Så mycket växte andelen egna varumärken i försäljningen 2004–2021

  Andel 2004 i procent Andel 2021 i procent Förändring i procentenheter Förändring i procent
Livsmedel och alkoholfria drycker 8,5 27,3 18,8 221,0
   Livsmedel 8,4 29,3 20,9 249,2
      Bröd och övriga spannmålsprodukter 8,9 17,5 8,6 96,5
      Kött 8,4 38,0 29,6 354,1
      Fisk 19,2 46,1 26,9 140,0
      Mjölk, ost och ägg 1,9 28,6 26,7 1383,2
      Oljor och fetter 5,7 17,7 12,0 210,3
      Frukt 11,5 45,3 33,9 294,8
      Grönsaker 13,7 44,4 30,7 224,5
      Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr 6,2 9,3 3,1 49,1
      Övriga livsmedel 5,8 15,9 10,2 176,8
   Alkoholfria drycker 9,7 10,5 0,8 8,3
      Kaffe, te och chokladdryck 8,4 7,0 -1,4 -17,2
      Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer 10,2 11,9 1,7 16,1

Andelen egna varumärken i försäljningen i procent, 2004–2021

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Livsmedel och alkoholfria drycker 8,5 11,1 12,5 12,9 13,3 14,3 15,0 13,8 16,4 17,1 22,9 24,1 24,4 25,9 26,5 27,1 27,6 27,3
   Livsmedel 8,4 11,1 12,8 13,1 13,5 14,6 15,4 14,3 17,2 18,1 24,2 25,6 26,0 27,6 28,4 29,2 29,5 29,3
      Bröd och övriga spannmålsprodukter 8,9 9,9 10,8 9,6 10,1 11,8 11,6 10,1 11,7 11,9 15,3 15,5 15,2 17,3 17,5 17,3 17,7 17,5
      Kött 8,4 15,0 17,6 16,9 19,1 18,6 19,0 17,6 23,8 26,0 32,3 34,7 35,5 36,0 37,5 38,9 38,4 38,0
      Fisk 19,2 21,7 23,4 22,2 23,4 29,3 28,8 28,9 28,1 30,1 42,2 37,2 36,5 43,3 45,7 46,3 46,6 46,1
      Mjölk, ost och ägg 1,9 5,4 6,2 6,2 6,8 7,6 8,8 8,4 13,2 14,8 23,2 23,9 25,0 27,1 28,2 28,9 28,9 28,6
      Oljor och fetter 5,7 5,5 6,3 7,1 7,5 8,4 8,9 10,1 11,2 11,2 14,4 15,1 16,3 16,2 15,6 15,8 17,8 17,7
      Frukt 11,5 10,7 13,7 15,8 16,5 18,8 23,8 23,4 26,2 27,4 37,9 39,9 40,5 41,3 42,4 44,2 43,7 45,3
      Grönsaker 13,7 16,8 19,5 22,1 21,6 22,6 24,3 23,8 26,3 26,6 34,8 36,8 38,4 40,2 41,4 43,7 44,0 44,4
      Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr 6,2 6,0 5,9 7,6 6,2 7,1 7,1 5,1 5,9 5,7 7,0 8,5 7,0 7,8 7,9 8,2 9,2 9,3
      Övriga livsmedel 5,8 7,0 7,7 8,3 7,9 8,1 7,8 7,0 8,5 8,7 10,9 12,2 12,5 13,1 13,9 15,0 16,3 15,9
   Alkoholfria drycker 9,7 10,5 9,9 11,7 11,0 10,8 11,3 9,3 9,2 8,2 11,1 11,2 10,3 10,6 10,2 9,8 11,2 10,5
      Kaffe, te och chokladdryck 8,4 8,7 9,4 8,8 9,0 9,4 9,3 9,0 9,7 8,7 9,9 10,1 9,1 9,4 9,1 8,3 7,6 7,0
      Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer 10,2 11,4 10,2 13,0 11,9 11,4 12,2 9,5 9,0 7,9 11,7 11,6 10,8 11,1 10,6 10,3 12,6 11,9

Fakta: Om statistiken

Den huvudsakliga insamlingskällan är datakasseregisterstatistik från de fem stora dagligvarublocken; ICA, Kooperationen, Axfood, Lidl och Bergendahls.

Eftersom försäljningen mäts i pengar kan en ökning förklaras både av prisökningar och av att en vara säljs i större mängd än tidigare.

De egna märkesvarorna inom livsmedel och dryckesområdet är för de fem dagligvarublocken: Hemköp, Eldorado, Godegården, Finax, Änglamark, Coop, X-tra, Spar, Willys, ICA, Favorit (Citygross), Budget (Citygross) och Garant. Garant är tillagt från och med 2012.

Underlaget om egna märkesvaror bygger till stor del bygger på kedjornas egen information och uppgifterna bör därför betraktas med en viss försiktighet.

Länkar

Dryckesförsäljningen ökade mest under 2021

Vi spenderar alltmer på frukt – men köper ännu mer sötsaker

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

 

Etiketter