Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Nu är vi över 10,5 miljoner invånare

Senast uppdaterad: 2022-10-10

Vi har passerat 10,5 miljoner invånare. Enligt den senaste statistiken utgörs Sveriges befolkning av 10 502 959 personer.

Den officiella befolkningssiffran för 2021 (det vill säga den folkbokförda befolkningen den 31 december) var 10 452 326 invånare. Någon gång i augusti i år passerades 10,5-miljonersstrecket i folkbokföringen.

Den 31 augusti var invånarantalet uppe i 10 502 959.

– Enligt vår preliminära statistik för 2022 har befolkningen ökat med drygt 50 000 personer under årets första åtta månader, säger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker på SCB, och fortsätter:

– Folkökningen beror både på att det har fötts fler än det dött och på att det har invandrat fler än det utvandrat under 2022.

När blir vi 11 miljoner?

Befolkningens storlek påverkas av hur många som föds, dör, invandrar och utvandrar. Folkökningen har de senaste decennierna delvis berott på att fler har fötts än dött, men framför allt på att fler har invandrat än utvandrat.

– De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Den senaste ökningen från 10 miljoner till 10,5 miljoner invånare tog knappt sex år, säger Ann-Marie Persson.

Sveriges befolkning passerade 8 miljoner invånare 1969. Sedan gick det 35 år innan vi blev 9 miljoner, år 2004. Därefter har folkökningen gått snabbare. I början av 2017 var vi 10 miljoner invånare. Ökningen mellan 9 och 10 miljoner tog alltså knappt 13 år.

Den stora frågan många lär ställa sig nu är: När blir vi 11 miljoner?

– Nästa halvmiljon beräknas ta lite längre tid än den vi precis passerade. Enligt vår senaste befolkningsframskrivning beräknas folkmängden vara 11 miljoner år 2032, alltså om 10 år, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

– Men förändringar i samhället eller i omvärlden kan göra att den framskrivningen ändras redan på kort sikt.

Befolkningen 2022 (preliminär statistik)

Månad Folkmängd vid periodens slut Folkökning1 Levande födda Dödfödda Döda      Födelseöverskott Invandringar Utvandringar Invandringsöverskott Justeringar2
Okänt         195 -195       7 423
Januari 10 463 514 11 188 8 919 28 9 184 -265 8 057 3 832 4 225 .
Februari 10 468 284 4 770 8 546 26 8 224 322 7 737 3 289 4 448 .
Mars 10 473 886 5 602 9 194 30 8 048 1 146 8 265 3 809 4 456 .
April 10 479 180 5 294 8 815 25 7 305 1 510 7 084 3 300 3 784 .
Maj 10 485 343 6 163 9 581 27 7 316 2 265 7 337 3 439 3 898 .
Juni 10 491 507 6 164 9 524 24 7 025 2 499 7 738 4 073 3 665 .
Juli 10 496 399 4 892 9 229 34 7 355 1 874 7 016 3 998 3 018 .
Augusti 10 502 959 6 560 9 364 25 7 524 1 840 10 829 6 109 4 720 .
Summa   50 633 73 172 219 62 176 10 996 64 063 31 849 32 214 7 423
Förändring (%)3     -7,3 -14,8 1,8   2,0 0,4    

1 Folkökningen är summan av födelse- och invandringsöverskott. Ökningen för januari inkluderar också födslar, dödsfall, invandring och utvandring som rapporterades under året men inträffade före den 1 januari.
2 Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.
3 Den preliminära statistiken för 2022 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2021

Fakta: Om statistiken

Statistiken baseras på de senaste uppgifterna från Skatteverkets folkbokföringsregister och innehåller förändringar till och med den 31 augusti 2022. Vid varje ny månadspublicering revideras statistiken för tidigare publicerade månader. Efter att december/helåret publicerats sker inga ytterligare revideringar och statistiken blir slutlig.

Länkar

Befolkningsstatistik 2022

Befolkningsstatistik 2019–2022 (månad) och 1998–2021 (år)

Folkmängden per månad efter region, ålder och kön. År 2000M01–2022M07 (Statistikdatabasen)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB