Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Över hälften av alla barn födda utomlands lever med låg ekonomisk standard

Senast uppdaterad: 2021-05-11

Knappt 12 procent av befolkningen som är född i Sverige lever under gränsen för låg ekonomisk standard, visar statistik från SCB. Bland utrikesfödda är andelen 31 procent – och för barn är skillnaderna ännu större.

År 2019 överskred andelen personer med låg ekonomisk standard i Sverige 15 procent.

– Det var första gången det hände sedan de här mätningarna började 1975. Inte någon gång de senaste 45 åren har fler personer i Sverige levt med låg ekonomisk standard än nu, säger Hans Heggemann, statistiker på SCB.

Han har skrivit en analys om andelen personer i Sverige som lever med låg ekonomisk standard som nu publicerats på scb.se.

– Andelen har ökat över tid. Under 1990-talet låg den på omkring 8 procent. Under 2000-talets första tio år ökade den till 14 procent, där den sedan legat på en relativt stabil nivå, säger Hans Heggemann.

Stora skillnader

Skillnaden mellan personer som är födda i Sverige och personer som är födda utomlands är stor. Särskilt bland barn. Av de barn som fötts i Sverige hade knappt 16 procent låg ekonomisk standard 2019, medan motsvarande andel bland utrikesfödda barn var 54 procent.

Skillnaderna mellan kommunerna är också stora.

– I ungefär var fjärde av landets alla 290 kommuner levde över 70 procent av de utrikesfödda barnen med låg ekonomisk standard. I 15 kommuner låg andelen på över 80 procent, säger Hans Heggemann.

Minst i Vaxholm

Allra störst var andelen i Hällefors i Örebro län, med nästan 90 procent. Minst andel hade Vaxholm i Stockholms län med 17 procent.

Ta del av mer information och tabeller i analysen på scb.se. Där finns även länk till en interaktiv karta med siffror för alla kommuner i landet.

Över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard

 

Fakta: Låg ekonomisk standard

År 2019 låg gränsen för låg ekonomisk standard för en ensamstående person på 157 000 kronor, vilket motsvarar en disponibel inkomst på 13 000 kronor i månaden.

För ett hushåll bestående av två vuxna och två barn låg gränsen på 385 000 kronor, eller 32 000 kronor i månaden i disponibel inkomst.

Länkar

Över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard

Andel personer i hushåll med låg respektive hög inkomst efter region, födelseland, antal år i Sverige och ålder. År 2011–2019 (Statistikdatabasen)

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB