Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2010

Serie:
MI22 - Utsläpp till vatten
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-mi22sm1201_pdf
Statistikansvarig:
Naturvårdsverket
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2012-04-02
Förfrågningar:

Håkan Staaf

08-698 14 42

hakan.staaf@naturvardsverket.se

Jonas Bergström

010-479 46 22

jonas.bergstrom@scb.se