Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri

Nästa publicering: 2018-04-03

Naturvårdsverket ansvarar för framtagande av data vartannat år om utsläpp till vatten i Sverige från större punktkällor. Dels handlar det om tillståndspliktiga kommunala reningsverk samt massa- och pappersindustrin och viss övrig kustindustri med rening i egen regi. Det handlar också om kvalitet och användning av det slam som produceras vid reningsverken. Statistiken publiceras på SCB:s webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2014 SM 2016-04-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2012 SM 2014-04-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2010 SM 2012-04-02
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2008. Korrigerad version 2012-06-15 SM 2010-03-15
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2006 SM 2008-04-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2004. Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri, korrigerad version 2007-11-20 SM 2007-11-15
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2002. Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss kustindustri SM 2004-04-16
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2000. Kommunala reningsverk samt viss kustindustri SM 2002-07-08

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0106