Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-17

Naturvårdsverket ansvarar för framtagande av data vartannat år om utsläpp till vatten i Sverige från större punktkällor. Dels handlar det om tillståndspliktiga kommunala reningsverk samt massa- och pappersindustrin och viss övrig kustindustri med rening i egen regi. Det handlar också om kvalitet och användning av det slam som produceras vid reningsverken. Statistiken publiceras på SCB:s webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Statistiknyheter

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

2020-07-01

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018 SM 2020-07-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2016 SM 2018-04-03
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2014 SM 2016-04-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2012 SM 2014-04-01
Utsläpp till vatten och slamproduktion 2010 SM 2012-04-02

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0106