Till innehåll på sidan

Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Omslag

SSYK 2012 är en uppdatering av SSYK 96 som den också ersätter. Arbetet med uppdateringen av SSYK 2012 har utförts gemensamt av Arbetsförmedlingen och SCB. Klassificeringen baserar sig på ISCO-08 som är den internationella arbetsorganisationens (ILO:s) yrkesstandard, som används vid rapportering och sammanställning av statistik inom EU.

Från registerårgång 2014 publiceras yrkesuppgifter utifrån SSYK 2012.
PDF:
Hela publikationen (1430kb)
Serie:
X70 - Standard för svensk yrkesklassificering
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-x70br1201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-06-15
Förfrågningar:

Mariette Thell

010-479 66 00

mariette.thell@scb.se