Till innehåll på sidan

MIS 1998:3. Standard för svensk yrkesklassificering 1996

SSYK är den gällande svenska yrkesstandarden, i första hand framtagen för att klassificera personer efter det arbete som de utför. Den används i officiell statistik, t.ex. i SCB:s arbetskraftsundersökningar, lönestrukturstatistiken och yrkesregistret. SSYK används även för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. SSYK bygger på den internationella yrkesindelningen ISCO-88.
PDF:
Hela publikationen (48463kb)
Excel:
Hela publikationen (582kb)
Serie:
X70 - Standard för svensk yrkesklassificering
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2001-x70öp9803_e
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
1998-08-31
Förfrågningar:

Susanne Gullberg Brännström

010-479 66 61

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se