Till innehåll på sidan

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omslag

Undersökningen om Omförhandling och byten av elavtal 2012, som redovisas i denna rapport, syftar till att ge bättre kunskap om hur elmarknaden fungerar sett ur hushållens perspektiv.

Undersökningen har för sjunde året i rad genomförts av Statistiska centralbyrån, enheten för energi och transporter, på uppdrag av Statens energimyndighet som är statistikansvarig myndighet. Energimarknadsinspektionen, som är huvudanvändare av undersökningen, har bl.a. till uppgift att stärka elkundernas ställning och möjliggöra aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information.
PDF:
Hela publikationen (1017kb)
Serie:
ENFT - Övrig publicering under ämnesområde Energi
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-enft1301_pdf
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-06-18
Förfrågningar:

Agne Ericsson

010-479 62 59

agne.ericsson@scb.se

Niklas Notstrand

016-544 21 82

niklas.notstrand@energimyndigheten.se