Till innehåll på sidan

Background facts: Youth unemployment – comparability in statistics between a number of European countries

Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-am76br1304_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-05-23
Förfrågningar:

Anna Broman

08-506 944 62

anna.broman@scb.se