Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2012

Serie:
MI22 - Utsläpp till vatten
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-mi22sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Naturvårdsverket
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-04-01
Förfrågningar:

Johanna Mietala

010-479 42 89

johanna.mietala@scb.se