Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2014–2060

Serie:
BE18 - Sveriges framtida befolkning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-be18sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-04-15
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se