Till innehåll på sidan

Jordbruksföretag och företagare år 2013

PDF:
Hela publikationen (2285kb)
Serie:
JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo34sm1401_pdf
ISSN:
1654-4080 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-05-05
Förfrågningar:

Emma Wixe

036-15 64 32

emma.wixe@jordbruksverket.se