Till innehåll på sidan

Företag och företagare i jordbruket

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-10

Statistiken visar bland annat antal företag med åkermark och med jordbruksmark och areal åkermark och jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori per län och produktionsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2016 SM 2018-05-28
Jordbruksföretag och företagare 2016 SM 2017-05-04
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013 SM 2016-02-12
Jordbruksföretag och företagare år 2013 SM 2014-05-05
Jordbruksföretag och företagare 2010 SM 2011-05-10

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0106