Till innehåll på sidan

Priser på jordbruksmark 2013

Serie:
JO38 - Priser på jordbruksmark
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo38sm1401_pdf
ISSN:
1654-4072 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-08-29
Förfrågningar:

Jimmie Enhäll

036-15 63 42

jimmie.enhall@jordbruksverket.se