Till innehåll på sidan

Markpriser

Nästa publicering: 2019-08-30

Statistiken visar bland annat genomsnittliga priser på jordbruksmark och åkermark samt antal försäljningar och försåld areal per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Priser på jordbruksmark 2017 SM 2018-08-31
Priser på jordbruksmark 2016 SM 2017-08-31
Priser på jordbruksmark 2015 SM 2016-08-31
Priser på jordbruksmark 2014 SM 2015-08-27
Priser på jordbruksmark 2013 SM 2014-08-29
Priser på jordbruksmark 2012 SM 2013-08-29
Priser på jordbruksmark 2011 SM 2012-08-30
Priser på jordbruksmark 2010 SM 2011-09-01
Priser på jordbruksmark 2009 SM 2010-09-02
Priser på jordbruksmark 2008 SM 2009-09-10
Arrendepriser på jordbruksmark 2008 SM 2009-02-12
Priser på jordbruksmark 2007 SM 2008-09-11
Priser på jordbruksmark 2006 SM 2007-09-11
Arrendepriser på jordbruksmark 2005–2006 SM 2007-02-21
Priser på jordbruksmark 2005 SM 2006-09-25
Priser på jordbruksmark 2004 SM 2005-08-31
Arrendepriser på jordbruksmark 2004 SM 2005-04-15
Priser på jordbruksmark 2003 SM 2004-08-31
Mark- och arrendepriser 2002 SM 2003-03-17

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1002