Till innehåll på sidan

Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2013

PDF:
Hela publikationen (1787kb)
Serie:
JO44 - Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo44sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-12-16
Förfrågningar:

Olle Funcke

olle.funcke@scb.se