Till innehåll på sidan

Dränering av jordbruksmark 2013

Serie:
JO41 - Dränering av jordbruksmark
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo41sm1402_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-04-01
Förfrågningar:

Ann-marie Karlsson

036-15 59 33

ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se