Till innehåll på sidan

Dränering av jordbruksmark

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar bland annat areal dränerad och systemtäckdikad åkermark och areal åkermark med behov av ny- och omtäckdikning per län, produktionsområde och driftsinriktning.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Bevattning och dränering av jordbruksmark 2016 SM 2017-11-22
Dränering av jordbruksmark 2013 SM 2014-04-01
Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik SM 2014-01-08

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0112