Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013

Serie:
AM33 - Yrkesregistret med yrkesstatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-am33sm1501_pdf
ISSN:
1654-2894 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-02-12
Förfrågningar:

Rodrigo Espinoza

010-479 63 33

rodrigo.espinoza@scb.se